Tillväxtverket

Nu finns en plan för våra analyser

Nu har vi för första gången en samlad analysplan. Den finns på webben och visar vad vi ska leverera under året. Kristian Viidas berättar vilken funktion den fyller och hur den kan utvecklas framöver.

Kristian Viidas

Kristian, vilket tomrum fyller vår nya analysplan?

– Den förklarar myndighetens analysverksamhet och dess in­riktning samt vilka prioriteringarna för närvarande är. På så vis kan för­vänt­ningar och förståelse kring myndighetens analysverksamheten för­tydligas båda internt och externt.

– Tidigare fanns ingen sådan samlad, extern, plan vilket riskerade att skapa otydlighet eller felaktiga för­vänt­ningar på vad som kan och ska åstadkommas. Många andra myndig­heter använder analysplaner på liknande sätt.

Nu är fokus framför allt på analysenhetens analyser. Ser du att den i framtiden kan bli mer övergripande?

– Analysplanen för 2019 är den första version som vi tagit fram. Den kan sägas ha utgått från analys­enhetens aktivitetsplan som vi sedan remitterade till andra avdelningar och enheter vid Tillväxtverket. Vid denna gemensamberedningen fick vi in en hel del bra synpunkter och kom­pletteringar.

– Jag hoppas och tror att vi för varje år kan skapa en bättre och tydligare process så att analysplanen på sikt blir en självklar del av hela verkets verksamhetsplanering. När vi lyckats med det kan planen ännu mer bli hela Tillväxtverkets analysplan.

På vilket sätt märker du att samhället efterfrågar analyser av oss på Tillväxtverket?

– Det märker jag på den stora efterfråga som finns på våra rapporter, artiklar och andra typer av redovisningar av analysresultat. Dessa får ofta ett stort genomslag i massmedia. Ett annat mått är att vi får analysinriktade regeringsuppdrag och att regionerna vill samverka med oss kring analysfrågor.

– Med en analysplan tror jag att vi ännu tydligare kan nå ut med vad vi gör och vad vi planerar att göra, vilket ökar förutsättningarna för ännu större efterfrågan och mer samarbete kring vår analysverksamhet, säger Kristian Viidas.

Analysplan 2019