Tillväxtverket

Mer EU-medel efter justerad valutakurs

Tillväxtverket får ökade medel för regionalfondsprogrammen utifrån förslag i vårändringsbudgeten om justerad valutakurs. Vi tar nu fram handlingsplan för genomförande.

I vårändringsbudget som presenterades 10 april står följande för utgiftsområde 19 Regional tillväxt:

”I förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder fastställs den valutakurs som ska användas för beräkning av de finansiella ramarna för program inom dessa fonder. Valutakursen behöver nu justeras för att skillnaden mot den faktiska kursen inte ska vara för stor. Regeringen avser därför att genom en ändring av förordningen justera valutakursen från 8,39 kronor per euro till 9,30 kronor per euro. Ytterligare medel görs därmed tillgängliga inom regionalfondsprogrammen.”

Beslut i riksdagen

Om regeringens förslag går igenom i riksdagen innebär det bland annat följande:

  • Växelkursen ökar från 8,39 kr per euro till 9,30 kr per euro (cirka 11 %)
  • Ökningen innebär att total budget inklusive TA-medel ökar med cirka 843 miljoner kronor
  • Ökningen sker proportionerligt i alla program och insatsområden (cirka 11 %)

Handlingsplan tas fram

Nu återstår att fundera på hur vi på Tillväxtverket kan utforma kloka utlysningstexter och mobilisera alla goda krafter för framtida beslut och investeringar med hög samhällsnytta.

Fredagen den 12 april var det ett första internt möte på Tillväxtverket för att ta fram konstruktiva och kreativa förslag på hur vi kan ta oss an detta på bästa sätt. En handlingsplan som omfattar flera avdelningar och enheter på myndigheten utarbetas nu.

Kontakt

Arbetet med handlingsplanen hålls samman och leds av Patrik Sällström på avdelning Regioner.