Tillväxtverket

Investeringsstöd till liftbyggen i medier

Under de senaste dagarna har Svenska Dagbladet och andra medier rapporterat om att det börsnoterade bolaget Skistar genom delägande i mindre bolag har fått regionala investeringsstöd av Tillväxtverket för liftbyggen under 2009‑2015.

Stöden har beviljats enligt vad regelverken tillåter. Besöksnäringen i fjällvärlden är en basindustri som betyder mycket för tillväxt och sysselsättning.

Under 2000-talet har Skistar beviljats stöd via delägda bolag. Det har lett till följdinvesteringar som exploatering av tomtområden, byggnation av fritidshus, nya hotell och verksamhet inom handel och lokal service.

Nedan finns de artiklar som har publicerats i pappersupplagor av Svenska Dagbladet och Östersunds-Posten. De är hämtade från mediebevakaren Retriever. Artiklar från Retriever är av upphovsrättsliga skäl för internt bruk.

Östersundsposten om Skistar, 16/4-19öppnas i nytt fönster

Svenska dagbladet om Skistar, 14/4-19öppnas i nytt fönster

Svenska dagbladet om Skistar sidan 1, 13/4-19öppnas i nytt fönster

Svenska dagbladet om Skistar sidan 2, 13/4-19öppnas i nytt fönster