Tillväxtverket

Nya kunskaper om omvärlden

Att förstå omvärldsutvecklingens påverkan på företag, hållbar regional tillväxt och på Tillväxtverket är avgörande för att vi ska kunna genomföra våra uppdrag på ett effektivt sätt och för att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.

En persons händer håller i en jordglob

Sedan i höstas arbetar Tillväxtverket utifrån en ny struktur med medie- och omvärldsbevakning och omvärldsanalys,  Omvärldsarbete 3.0. Vid ledningsgruppens möte den 26 mars presenterades det senaste kvartalets medie- och omvärldsbevakning tillsammans med analys, slutsatser och rekommendationer av denna.

Omvärldsanalysen, I takt med tiden – en analys av omvärldsutvecklingens betydelse för Tillväxtverkets arbete, presenterades på Medarbetardagen 20 mars. Den utgör en underlagsrapport till myndighetens strategi för utveckling - Utvecklingsresan.

På sidan Omvärldsarbete kan du ta del av dessa rapporter och även få stöd för ditt eget omvärldsarbete samt läsa om hur arbetet är strukturerat.

Kontakt

Myndighetens omvärldsarbete samordnas i ett team som består av AnnSofi Persson-Stenborg och Christina Nyström (Analys), Klas Rabe (GD stab) och Susanne Daregård (Kommunikation). I omvärldsarbetet ingår också ett omvärldsnätverk med medarbetare från olika enheter på myndigheten.