Tillväxtverket

Var med och utveckla statens rörlighet

Vill du samarbeta med kollegor från andra myndigheter? Nu har du möjlighet att föreslå ett nätverk som du skulle vilja delta i.

Har du en idé om ett nätverk kring något område eller för en yrkes-målgrupp där du skulle vilja se ett nätverk mellan de 17 myndigheterna inom Rörlighet i staten? Tryck då på länken längre ner i artikeln för att komma till ett formulär. Fyll i ditt önskemål om nätverk, syfte samt målgrupp, senast onsdagen den 10 april.

Sedan hösten 2014 pågår flera professionella nätverk inom ramen för Rörlighet i staten. I dagsläget är 18 nätverk igång, alltifrån nätverk av controllers till omvärldsbevakare. Syftet med nätverken är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fördjupat samarbete över myndighetsgränserna, vilket kan bidra till ökad rörlighet, kompetensutbyte och verksamhetsutveckling.

I filmen nedan kan du lyssna på Nader Svärds (IT) erfarenheter kring nätverk inom Rörlighet i staten.