Tillväxtverket

Projekt får hjälp att utveckla sitt målgrupps­perspektiv

Från balkongen inne på Münchenbryggeriet ser man We Link Sweden som presenterar på scenen under utbildningsdagen.

Stämningen var hög när över 40 projekt från 5 olika regeringsuppdrag samlades på Münchenbryggeriet för att lära sig mer om hur man når den gemensamma målgruppen - nyanlända eller utrikes födda. Dagen var första steget i att ta fram verktyg för att stötta alla projekt - även inom andra uppdrag - att arbeta strategiskt med målgruppsperspektivet.

Jämställdhet och mångfald är alltid viktiga perspektiv att ha med i våra insatser och i takt med att vi får allt fler uppdrag där målgruppen för insatserna är nyanlända och utrikes födda blir det tydligt att vi saknar verktyg för att jobba på ett strukturerat sätt med dessa frågor. Erfarenheten visar också att projekten har svårt att nå målgruppen nyanlända och utrikesfödda kvinnor. Därför tar vi nu ett gemensamt tag och testar ett nytt sätt att stötta projekten – genom att ge projekten processtöd och coachning för att utveckla sitt arbete med målgruppsperspektivet.

Gemensam satsning inom flera uppdrag och enheter

Insatsen är en gemensam satsning över enhetsgränser och uppdrag, och arbetsgruppen består av Eva Johansson och David Berg, Kompetensförsörjning och digitalisering, samt Ida Asp och Nina Dahlman, Entreprenörskap.

Ca 70 projekt inom fem regeringsuppdrag

Under vintern har vi genomfört en annonserad upphandling och har nu kontrakterat en konsult – We Link Sweden - som kommer att vara stöd åt projekten. Totalt omfattas ett 70-tal projekt inom fem olika regeringsuppdrag av satsningen, alla med målgruppen nyanlända och utrikes födda. Men verktygen som tas fram är naturligtvis till för alla som kan ha nytta av dem, både internt och externt.

Teamet på We Link Sweden står samlade för en gruppbild.

Teamet på We Link Sweden, som höll i utbildningsdagen.

Heldagsutbildning blir utbildningsfilmer

I processtödet ingår en heldagsutbildning, vilken genomfördes den 19 mars på Münchenbryggeriet. Totalt deltog ca 40 av projekten, och 60 personer var med under dagen. Utbildningen filmades också, och under våren kommer flera utbildningsfilmer att publiceras för att tillgängliggöra utbildningen, både för de projekt som inte hade möjlighet att vara med på utbildningen, men även för andra projekt i andra insatser kan ha nytta av att utveckla sitt målgruppsperspektiv.

Process och coachningsstöd

Det tredje steget i satsningen är att projekten kommer att erbjudas upp till fem timmars processtöd/coaching/metodstöd med utgångspunkt i egna behov och önskemål. We Link Sweden står för alla tre delarna i insatsen, som sträcker sig över hela 2019.

Nina Dahlman

Nina Dahlman

Nina, berätta om utbildningsdagen, hur var stämningen?

– Det var glad och kreativ stämning. Kortare föreläsningspass varvades med konkreta övningar där deltagarna fick byta erfarenheter med varandra. Många berättade att de hade stort utbyte av att träffa andra projekt, vilket är en av styrkorna när vi samlar projekt från många olika program som vanligtvis inte träffas.

David Berg

David Berg

David, vad tyckte du var bäst med dagen, och fick ni några nya insikter?

– Det bästa med dagen var det stora engagemanget från projekten och de många bra verktygen We Link Sweden introducerade oss i. Nu ser vi fram emot att följa projekten i deras fördjupade kunskaper och resultat!

- En sak som förvånade lite var att flera projekt som redan idag jobbar på ett bra sätt fick aha-upplevelser och nya insikter. Det visar verkligen att det alltid finns ett stort behov att diskutera målgruppsanpassning oavsett vart eller vem man är.

Ida Asp

Ida Asp

Ida, vad händer nu, vad är ert nästa steg?

- Nästa steg är att We Link Sweden ska producera filmer och utbildningsmaterial om att involvera målgruppen i planering, genomförande och utvärdering av projekt. Utbildningsfilmerna kommer publiceras i Tillväxtverkets kanaler och vi tror att filmerna kommer kunna vara till nytta för andra projektverksamheter som vill utveckla sina arbetssätt.

- Den här processen känns viktig för oss på Tillväxtverket och är också ett roligt sätt att jobba tillsammans med projektet för att kunna nå ett ännu bättre resultat. Det är alltid bra och roligt att jobba över gränser, både mellan projekten men också mellan verksamhetsområden inom Tillväxtverket.

Kort info

Upphandlat process- och coachningsstöd till projekt som riktar sig till målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Stödet sker i tre steg:

  • En utbildningsdag (som filmas)
  • Utbildningsfilmer
  • Processtöd/coaching för berörda projekt.

We Link Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är leverantör. Insatsen pågår under hela 2019.
Uppdragen som ingår i insatsen är: