Tillväxtverket

Regional tillväxtpolitik i förändring

Idag, 21 mars, hålls konferensen Regional tillväxtpolitik i förändring tillsammans med Näringsdepartementet. Deltagarna är särskilt inbjudna för att vara med och utveckla arbetet för hållbar regional tillväxt i Sverige och Sveriges regioner med blick mot 2030.

Bild på Emelie Johansson

Emelie Johansson

 

– Det är mycket som är i förändring nu när det gäller regional tillväxtpolitik. Alla landsting har bildat region, det förhandlas om en ny programperiod för EU:s sammanhållningspolitik och den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft löper ut 2020. Därför är det viktigt att vi möts för att diskutera hur vi tillsammans arbetar för utvecklingskraft i alla delar av landet, säger Emelie Johansson, kontaktperson för konferensen.

Huvudtalare är Andrés Rodriguez-Pose, Professor of Economic Geography LSE och Jose Enrique Garcilazo, Head of Regional and Rural Policy Unit, OECD. Tillväxtverket håller i tre av fem av eftermiddagens seminarier med rubrikerna:

  • Hur framtidsäkras kompetensförsörjningen?
  • Cirkulär ekonomi – vad är regionens roll?
  • Hur blir digitaliseringen ett lyft?

Näringsdepartementet håller i:

  • Innovativ omställning eller business as usual?
  • Innovation, klimat eller gränshinder?

Då vi vill ha representation från hela landet har inbjudan främst skickats ut till politiker och tjänstepersoner från regionerna, representanter från länsstyrelserna, representanter från relevanta myndigheter och SKL.

Eftersom deltagarantalet är begränsat har vi inte aktivt marknadsfört konferensen, men ni kan få frågor från era kontakter och därför vill vi informera er medarbetare om konferensen.

Har ni några frågor så kontakta gärna Emelie Johansson