Tillväxtverket

Enheten Bättre regler ger råd och stöd vid regelgivning

Enheten Bättre regler ger råd och stöd vid föreskriftsarbete och konsekvensutredningar på Tillväxtverket.

Annika LeBlanc

Annika LeBlanc

Enheten Bättre regler har god kunskap om reglers konsekvenser för företagen och arbetar med att ge råd, stöd och utbildning till regelgivare.

-Tillväxtverket är också regelgivare och har, förutom den rollen, även regeringens uppdrag att ansvara för metodutveckling, råd, stöd och utbildning på konsekvensutredningsområdet. Förutom kontakt med Juridikenheten i föreskriftsarbete vill vi att kontakt alltid tas med oss på enheten Bättre regler, när det gäller konsekvensutredningsarbete på Tillväxtverket, förklarar Annika LeBlanc som är handläggare på Bättre regler.

- På enheten Bättre regler finns en samlad gedigen erfarenhet av konsekvensutredningsarbete, främst från granskningsarbetet som utförs i beredningen av Regelrådets yttranden. Men vi på enheten har också erfarenhet av att beräkna, följa upp och analysera kostnader till följd av regler. Tillsammans har vi en god kunskap om reglers konsekvenser för företagen, säger Annika LeBlanc.