Tillväxtverket
eu-logotyp

Så tycker kommissionen att Sverige ska prioritera

Hur tycker EU-kommissionen att Sverige ska fördela sina pengar? I onsdags presenterade kommissionen sin landrapport för Sverige 2019. Alltså den rapport som beskriver investeringsriktlinjer för Regionalfonden och Socialfonden, det vill säga sammanhållningspolitiken, 2021-2027.

Man bör dock komma ihåg att rapporten är en rekommendation och inte ett faktiskt utfall. Rapporten ska ses som en position inför kommande förhandlingar mellan Sverige och kommissionen om programmens inriktning.

Här kan du läsa en sammanfattning av innehållet om riktlinjerna för sammanhållningspolitiken: Power point-presentation.Powerpoint

Det går självklart också att läsa landrapporten i sin helhet men är du intresserad av investeringsriktlinjer för sammanhållningspolitiska medel 2021-2027 för Sverige går de att hitta i bilaga D på sidan 67. Här finns hela landrapporten i sin helhet.PDF

För att läsa mer om förberedelsearbetet som berör EU:s nya programperiod kan du klicka dig in på sidan EU:s programperiod 2021-2027öppnas i nytt fönster (som ligger på Medarbetarsidorna / För mitt arbete).