Tillväxtverket

Vi vässar det strategiska regionarbetet

Tillväxtverket har vässat arbetssättet inom det strategiska regionarbetet. I sammanhanget är Tillväxtverkets samlade kunskap om respektive län centralt för att stärka regionernas arbete att främja näringslivets utveckling. Under 2019 testats ett nytt arbetssätt inom det strategiska regionarbetet. Arbetssättet består av en process i fem olika faser (länk till PPT).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anna Eldestrand arbetar på avdelningen Företag och är en av flera som aktivt deltar i det strategiska regionarbetet. Arbetet drivs av avdelningen Regioner.

Anna Eldenstrand

Anna Eldestrand

Hej Anna, ett nytt arbetssätt låter spännande, vad är det nya?

Jag upplever att det nu är enklare att förstå hur hela myndigheten kan bidra och tillsammans utveckla det strategiska regionarbetet. Det nya arbetssättet testas nu, och ambitionen är att på ett mer systematiskt sätt kunna lyfta kunskap och strategiska inspel från vår avdelning (Företag), om hur regionerna kan utveckla arbetet inom våra sakområden. Det nya arbetssättet ska också ge oss ökad förståelse om regionernas särskilda utmaningar och möjligheter, vilket är viktigt för att vi ska kunna utforma anpassade och effektiva insatser runt om i landet.

Kan du redan nu se några resultat från det nya arbetssättet?

Det är för tidigt att se några tydliga resultat, men det handlar om att myndigheten skapar en struktur som synliggör och utvecklar vår avdelnings samlade kunskap om respektive län. Alla avdelningens insatser finns i ett regionalt sammanhang, därför är det angeläget att vi tydligare är delaktiga i det strategiska regionarbetet.

Har du något medskick i det fortsatta arbetet?

Det strategiska regionarbetet är en process som berör hela myndigheten. Därför är det bra att arbetssättet fortsatt vidareutvecklas och tydliggörs, för att kunna fånga upp det som är strategiskt viktigt att lyfta i de regionala dialogerna.

Det är naturligtvis extra viktigt att utveckla formerna för återkoppling från de strategiska dialogerna. Vi i sakverksamheterna ska ta med oss resultaten från dialogerna när vi genomför våra insatser.

För mer information om det strategiska regionarbetet se Team Strategiskt regionarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Sharepoint eller kontakta Josefine Majewski, Monika Kväl eller Daniel Fahlander.