Tillväxtverket

Intensivt styrelsemöte i Omtanken

Årets första styrelsemöte hölls i Omtanken och det blev en intensiv dag för styrelsen med många olika presentationer av medarbetare.

Tillväxtverkets styrelse står runt ett bord och lyssnar på Nathalie Parkwall.

Styrelsen fick en genomgång av arbetssätt i Omtanken av Nathalie Parkvall. Det visade sig att en av styrelseledamöterna (Per Grankvist) var tidigare mästare i legobygge.

Flera medarbetare deltog och berättade om verksamheten

Styrelsen träffas 4-5 gånger per år. På februarimötet står årsredovisningen i centrum. Nytt för i år var att medarbetare deltog och berättade om utvalda resultatområden, vilket uppskattades av styrelsen. Eva Johansson presenterade Kompetensförsörjning, Jenny Nordlöf talade om Förenkling och Lars Wikström gav en bild av arbetet med Regional kapacitet.

Guidad tur i Omtanken

Styrelsen fick även en presentation av Omtanken och hur vi har arbetat med designsprintar i olika projekt, av Nathalie Parkvall och Johan Lager.

Internkontroll, internrevision, informationssäkerhet och GDPR

Kjell Wenna redogjorde för uppföljningen av intern kontroll. Karin Lindholm gjorde en uppskattad redovisning av internrevisionen. Gunnar Wennerholm och Kristina Lindskog berättade om arbetet med informationssäkerhet och GDPR.

Fyra fokusområden för kommande budgetår

Även inriktningen för budgetunderlaget 2020-2022 stod på agendan med fyra fokusområden:

  • Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag.
  • Det ska vara enkelt att få hjälp vid större varsel eller omställningar.
  • Det ska vara enkelt att få kvalificerad dataanalys för dialog och policyutveckling.
  • Det ska vara enkelt att genomföra uppdrag, samarbeta med, och arbeta på Tillväxtverket.

Nöjd styrelse som gärna vill vara bollplank i strategiska frågor

Sammantaget var det en mycket nöjd styrelse som tackade alla medverkande för bra underlag inför mötet. Styrelsen betonade att man gärna vill användas som bollplank och bidra med synpunkter och inspel i strategiska frågor.

Porträtt på Kristina Alsér

Ordförande Kristina Alsér

Kristina Alsér är ordförande i styrelsen:

Tycker du att Tillväxtverket har levererat under 2018?

-Jag är så imponerad av hur vi tar oss an alla utmaningar vi ställs inför. Långa uppdrag, korta uppdrag och spretiga uppdrag. Oavsett vad finns det alltid ett vitalt fokus på verksamheten. Och jag är otroligt nöjd med styrelsens sammansättning och samarbetet med verksamheten. Vi har hittat ett bra sätt att jobba på tillsammans. Så svar ja, vi har levererat. Jag vill verkligen tacka alla medarbetare på Tillväxtverket för ett fantastiskt utfört arbete med alla olika uppdrag.

Hur ser vägen framåt ut för Tillväxtverket? Vad ska vi satsa på?

-Innovationssatsningar och gränsöverskridande samarbeten behöver fortsätta. Tillväxtverket kan vara en förebild för andra myndigheter och samordna insatser nationellt. Även internt på myndigheten behöver det gränsöverskridande arbetssättet genomsyra verksamheten. Vi behöver kraftsamla kring de resurser vi har och då måste vi arbeta mer över verksamhetsgränser. Det tror jag är vägen framåt.

Är Tillväxtverket en modern myndighet?

-Det tycker jag absolut. Inte minst känns det väldigt nytt och fräscht när man kommer in på Tillväxtverket. Aktivitetsbaserade lokaler som underlättar och inspirerar till samarbete, och extra roligt med den nya lokalen Omtanken som lockar till ännu mer kreativitet. Det är verkligen ett modernt arbetssätt.

Tillväxtverket leds av en styrelse som utses av regeringen. Myndighetens styrelse har fullt ansvar för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Se vilka som sitter i Tillväxtverkets styrelse.