Tillväxtverket

Slutrapport om handläggnings­-processer klar

Digitalt uppgiftslämnande och digital ärendehantering gör det enklare för företag att göra rätt från början och minskar tiden som företag och handläggare behöver lägga på kompletteringar.

Bild på Anna Stattin

Anna Stattin

- Idag lämnade vi slutrapport till regeringen om Kortare handläggningsprocesser för företag inom besöksnäringen. Vi föreslår att det fortsatta arbetet fokuserar på bättre information, vägledning, delegering, samverkan och framför allt digitalisering, för att förenkla för såväl företag som tillståndsgivare, berättar Anna Stattin som arbetat med studien.

- Företag som berörs av många tillstånd och myndighetskontakter, som t ex företag inom besöksnäringen, är de som tjänar mest på digitala helhetslösningar.

Bland Tillväxtverkets förslag till regeringen kan nämnas:

  • Ökad användning av digitala detalj- och översiktsplaner för ärenden om bygglov, strandskyddsdispens och tillstånd för offentlig tillställning och användande av offentlig plats.
  • Samlad information om olika typer av skyltar och ansvariga tillståndsgivare.
  • Att Folkhälsomyndigheten får tydligt vägledningsansvar i frågor om serveringstillstånd.
  • Möjlighet att överlåta tillståndsansvar från polis till kommun för offentlig tillställning och användande av offentlig plats.

- Användarvänliga e-tjänster är centrala för företagens myndighetskontakter, men utan samtidig förenkling av regelverk och processer kommer regelkrånglet kvarstå. Det handlar därför om att etablera helhetsperspektiv och förmåga att agera på alla nivåer, säger Anna Stattin.

Här kan du läsa mer om förslagen och ta del av hela slutrapporten

Serverat förenklar handläggningsprocesser

Inom Serverat tar Tillväxtverket tillsammans med kommuner och myndigheter fram standardiserade tillstånd, gemensamma informationstexter, checklistor och e-tjänster som kan kopplas till uppgifter som redan finns hos Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån. Kommuner som har infört Serverats e-tjänst för serveringstillstånd uppger att andelen ofullständiga ansökningar om serveringstillstånd har minskat.