Tillväxtverket

Du kan också bidra till ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar är inte bara ett koncept, utan även ett team inom avdelning regioner, som aktivt arbetar med denna fråga. Genom förslag från avdelningens medarbetare kan alla bidra till att förbättra interna arbetsprocesser, system eller annat. Nu tar teamet ännu ett steg.

Arbetet inom teamet Ständiga förbättringar har vuxit fram under hösten och ett av de första förslagen som kom in var Jämställdhetsintegrering av avdelning Regioner. Förslagslämnarna var Anna Ebenmark och Johanna Mikaelsson från Regionalt tillväxtarbete.

Anna och Johanna, ni har lämnat in ett förslag. Kan ni beskriva hur det började och vad som hänt sedan?

– I början av hösten lämnade vi ett förslag till arbetsgruppen Ständiga förbättringar där vi föreslog en grupp som arbetar med jämställdhetsmål för avdelningen och indikatorer för att kunna följa upp. Vi vill att jämställdhetsintegrering ska utgöra en självklar del av arbetet i linjen.

Johanna Mikaelsson

Johanna Mikaelsson

– Vi vill också stärka arbetet med Öppna upp och tillämpa de åtta målen för förändringlänk till annan webbplats. Vi vill säkra att vi ligger i fas med de regionalt utvecklingsansvarigas arbete med jämställd regional tillväxt och att vi inte hämmar de regionalt utvecklingsansvarigas arbete.

– Bakgrunden var att vi såg ett behov av ett mer systematiskt och proaktivt arbete med jämställdhetsintegrering och intersektionalitet på avdelningen (se förklaring längre ner). Eftersom möjligheten fanns att lämna in förbättringsförslag tog vi chansen helt enkelt. Hur vi skulle gå till väga var väl beskrivet på SharePointsidan Ständiga förbättringar.

Anna Ebenmark

Anna Ebenmark

– Vi fick snabb återkoppling från arbetsgruppen och lite senare lyftes det på avdelningsledningens möte. Ledningen tyckte att förslaget kunde skapa både nytta och värde för regioners arbete, eftersom det kan ge bättre förutsättningar att möta regionalt utvecklingsansvariga i deras arbete med jämställdhet och intersektionalitet.

– Men avdelningsledningen såg också behov av att tydligare identifiera de verktyg som redan finns för jämställdhetsintegrering och intersektionalitet på Tillväxtverket och hur de skulle kunna integreras i avdelningens arbete. Nu har vi därför fokus på det och genomför en förstudie. Därefter ska frågan upp till avdelningsledningen igen.

Arbetet framåt

Vi, i teamet för Ständiga förbättringar, önskar Anna och Johanna lycka till i sitt fortsatta arbete och ser fram emot många fler förslag. Inom de närmaste veckorna skickar vi ut en enkät till alla på avdelning regioner där medarbetare anonymt kan lämna information kring uppgifter eller verksamhet som tar onödig tid eller energi, som man vill förbättra men ännu saknar ett förslag på hur?

Förbättringsteamet samlar in dessa synpunkter för att sedan på olika sätt använda vår samlade kompetens för att hitta smarta, innovativa lösningar på dessa tids- eller energitjuvar. Tillsammans är vi starkare, smartare och kan komma längre!

Så om du sitter med förslag på förbättring, tveka inte beredningsgruppen för ett samtal. Det går även bra att lämna in ett skriftligt förslag via SharePoint - Ständiga förbättringar avdelning Regioner.länk till annan webbplats Vi riktar oss främst till avdelningen regioner. men alla kan kontakta oss och ligger ärendet utanför vår avdelning lämnar vi förslaget vidare.

Ordförklaringar:

Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar.

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Den innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Här kan du läsa mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Teamet för Ständiga förbättringar består av följande medarbetare:

Malin Price – Regional tillväxt mellersta Sverige

Camilla Nygren – Regioner ledning

Maria Wellsjö – Regionalt tillväxtarbete

Johanna Wahn – Regional tillväxt södra Sverige

Peter Larsson – Regional tillväxt norra Sverige

Niels Boye - Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Maria Engström – Regional näringslivsutveckling