Tillväxtverket

Kundresan har gått i mål!

Projektet Kundresan nationella projektmedel har pågått sedan september och nu är det dags för Antrop att lämna sin slutrapport till oss. Kom och lyssna på de viktigaste insikterna om projektägarnas upplevelse av vår projekthantering i nationella program. Mötet äger rum fredagen den 15 februari kl. 11-12. Via Starleaf kan du delta från samtliga kontor – se nedan för att hitta bokat rum på just ditt kontor. I Stockholm är Affärsidén bokad.

Med kundens behov i fokus

Utgångspunkten för projektet har varit att ”gå i kundens skor” och kartlägga projektägarnas upplevelse av sin kontakt med Tillväxtverket – från idé och utlysning till slutrapporterat projekt. Vår tjänstebyrå Antrop har genomfört projektet tillsammans med oss, och vi har använt oss av tjänstedesign för att kartlägga, analysera, prioritera och iterera förslag på lösningar. En viktig del i projektet har varit att intervjua projektägare för att få en tydlig bild av hur de upplever kontakten med Tillväxtverket. Antrop har intervjuat 20 projektägare som driver projekt inom nationella program.

Projektet har gett oss insikter om var processen som kunderna stöter på mest problem, var det fungerar bra och hur vi kan förbättra projektägarnas upplevelser på både kort och lång sikt. Intervjuerna och kunskap från många medarbetare har sedan lett till två kundresor, en kundresa för regioner och kommuner, och en kundresa för företag och företagsfrämjare. I arbetet med kundresorna har ”åskmoln” identifierats, dvs där kunden har störst problem. Detta har sedan lett till förslag på lösningar som har genererats fram i workshops med medarbetare.

Ta del av resultatet

Kom och ta del av en ”executive summary” av de viktigaste insikterna som kommit fram i projektet. Antrop ger oss även en översikt av olika förslag på lösningar, som många medarbetare har varit med om att ta fram.

När?

Fredag 15 februari kl. 11.00-12:00 i Affärsidén och via Starleaflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du närvara vid presentationen på ditt kontor:

  • Arjeplog: Blå rummet
  • Gävle: Brända Bocken
  • Göteborg: Poseidon
  • Malmö: Västra hamnen
  • Stockholm: Affärsidén (och via Starleaf i Aktören och Enkelheten om Affärsidén blir fullsatt)
  • Örebro: Hjälmaren
  • Östersund: Femman

Projektgruppen hälsar alla medarbetare välkomna till en intensiv timme på fredag!