Tillväxtverket

Samverkan inom eSam fortsätter

eSam, ett samverkansprogram för att samverka kring digital utveckling, fortsätter sitt arbete tillsammans med sina 24 medlemsorganisationer. Där Tillväxtverket ingår.

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf

– ESam involverar många myndigheter som möter människor i olika livssituationer, säger generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Även efter det att Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, bildats finns det behov av eSam.

– Samarbetet är väldigt viktigt. Inom eSam delar vi kompetens för att snabba på den digitala transformationen. Vi på Tillväxtverket är drivande kring verksamt.se och samarbeten inom AI och informationssäkerhet, säger Gunilla Nordlöf.

I en nyhet publicerad på eSams webbplats beskrivs det fortsatta arbete så här:

"Under de år som gått sedan eSamverkansprogrammet (eSam) bildades har regeringen beslutat om en rad centrala satsningar och initiativ som syftar till att öka digitaliseringstakten. Landskapet har delvis förändrats i och med att DIGG kom till som en ny aktör inom digitaliseringsområdet under 2018.

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt, både för DIGG och för eSam, har ett nära samarbete inletts för att säkerställa att inget dubbelarbete sker och att inget ramlar mellan stolarna.

Syftet med samarbetet inom eSam har förtydligats, främst för att stärka medlemmarnas kundnära och livshändelsedrivna arbete utifrån privatpersoners och företag behov, men också för att lyfta fram det arbete som bedrivs för att bidra till medlemmarnas egen utveckling och effektivisering."

Läs hela nyheten på eSams webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

eSam (eSamverkansprogrammet) bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt arbete. E-delegationen var ett regeringsuppdrag under åren 2009 – 2015. De myndigheter vars generaldirektörer ingick i E-delegationen ville fortsätt sitt goda samarbete även efter att E-delegationen slutfört sitt arbete. Därför startades eSamverkansprogrammet för att på frivillig väg fortsätta att samverka kring digital utveckling. Idag ingår 24 medlemsorganisationer.

Läs mer om samverksansprogrammet eSamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster