Tillväxtverket
Gunilla Nordlöf framför en ppt bild på två robotar.

Gunilla Nordlöf på workshop med branschorganisationer om framtidens företagande.

Företagande och tillväxt om 5 år?

Vad är viktiga frågor för företagande och tillväxt om 5-10 år? Vi bjöd in några branschorganisationer till samtal och ställde frågan. 

I korthet handlade svaren om en alltmer komplex värld, digitaliseringen, AI, globaliseringen, integrationen, urbaniseringen, servicen på landsbygden, att vi får fler kombinatörer, besöksnäringens tillväxt, och behovet av ett smidigare regelsystem.

-Hur kan vi vara relevanta i framtiden? Gunilla Nordlöf inledde workshopen med att beskriva utmaningen med att både leverera resultat här och nu och samtidigt spana framåt för att kunna göra rätt saker i framtiden.

-Det var ett stort intresse att diskutera frågorna och utbyta erfarenheter och framtidsspaningar tillsammans, säger Sofie Arvidsson som var en av bordsvärdarna från gd-staben.

-De såg att Tillväxtverket har en viktig roll i att företräda företagens behov – inte minst mot andra myndigheter. Här kan vi bli ännu starkare, göra analyser av olika förslag snabbare och hjälpa till att samordna den regionala och lokala nivån för att underlätta för företagarna.

Frågor som låg på samtliga branschorganisationers bord var kompetensfrågan (tillgång till rätt kompetens) och frågan om hållbarhet. Flera menade att företag som inte är hållbara kommer att ha svårt att hävda sig om 5 år.

-Deltagarna var också oroade över att andra länder verkar gå snabbare fram i utvecklingen. Vi måste hänga med vad gäller exempelvis AI och vi måste underlätta för såväl import som export av kapital och kompetens, sammanfattar Lena Carlsson.

Samtliga trodde att företagandet kommer att utvecklas, och att fler kommer att starta företag inom den närmaste tiden. Trenden går också mot fler konsortier – inom alla branscher, från restauranger till vård och omsorg. 

-Det är förhållandevis väldigt enkelt att starta företag i Sverige jämfört med andra länder. Men vi måste göra det enklare att också driva företag. Det gäller allt från tillgång till infrastruktur till regelverk som inte försvårar i onödan, avslutade Lena Carlsson

Deltagande branschorganisationer var Svenskt Näringsliv, Almega, Företagarna, Näringslivets regelnämnd, Visita, LRF, SVCA, Transportföretagen och Småföretagarnas Riksförbund.