Tillväxtverket

Lyssna till och ställ frågor om arbets­marknads­utredningens slutbetänk­ande 12/2

Elsa Engström, sekreterare i utredningen kommer till Tillväxtveket och presenterar förslagen den 12 februari kl 15-16 i Affärsidén. Du kan också följa presentationen från Starleaf.

Onsdag 30 januari publicerades arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande ”Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utredningen konstaterar att statens åtagande för arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens uppdrag måste reformeras för att effektivt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Elsa Engström, sekretare i utredningen presenterar förslaget och svarar på frågor här på Tillväxtverket.

När?

12 februari kl. 15:00-16:00

Var?

Affärsidén, Stockholm

Önskar du delta från annat kontor vänligen boka upp ett eget konferenrum och koppla upp dig till följande uppkoppling: 7356834@tillvaxtverket.call.sl

Anmälan

Om du deltar på plats i Affärsidén kan du anmäla dig till presentationen här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För deltagande via Starleaf behöver du inte anmäla dig.

Om utredningen

"Med förslagen skapas en renodlad arbetsmarknadsmyndighet, med en träffsäker och evidensbaserad verksamhet för den som bäst behöver den, där man drar nytta av teknikutveckling och förbättrad arbetsmarknadsbedömning. De innebär också att kompetensförsörjningen i Sverige stärks och samordnas genom att en ny myndighet, Kompetensförsörjningsmyndigheten, bildas", säger särskilda utredaren Cecilia Fahlberg i regeringens pressmeddelande om utredningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmarknadsutredningens förslag och bedömningar innebär sammanfattningsvis:

 • Arbetsförmedlingen får en ny förordning med instruktion och den befintliga upphävs.
 • Arbetsförmedlingen ges i uttryckligt uppdrag att bedöma enskildas ställning på
  arbetsmarknaden i syfte att uppnå en mer träffsäker och behovsbaserad
  arbetsmarknadspolitik.
 • Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag sänks kontinuerligt för att öka drivkraften mot
  effektivisering genom automatisering och digitalisering.
 • Arbetsförmedlingen får i uppdrag att erbjuda ett enhetligt och utförarneutralt utbud av
  arbetsmarknadstjänster, som ska tillhandahållas på det samhällsekonomiskt mest effektiva
  sättet och där interna och externa utförare behandlas likvärdigt.
 • Arbetsförmedlingens användning av utbildningsinsatser tydliggörs. Reguljär utbildning
  ska användas i större utsträckning.
 • En översyn av det arbetsmarknadspolitiska regelverket genomförs.
 • En regelöversyn av arbetslöshetsersättningar genomförs med syftet att uppnå en effektiv
  och rättssäker kontroll, där antingen Arbetsförmedlingen eller a-kassorna ges
  kontrollansvaret.
 • En ny nationell myndighet med ett samlat och strategiskt ansvar för
  kompetensförsörjningen inrättas. Förslaget innebär att verksamheter överförs från
  befintliga berörda myndigheter.
 • De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna får ett tydligare mandat i
  kompetensförsörjningsfrågor.
 • Ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan stat och kommun inom de
  arbetsmarknads-, social- och utbildningspolitiska områdena tydliggörs i författning.

Debatt pågår

På DN DEBATT 30/1 skriver regeringens särskilda utredare Cecilia Fahlberg: "Arbetsmarknadspolitiken är ett svåröverskådligt system med ett otydligt ansvar som kännetecknar samhällets hela kedja av åtaganden. Vi föreslår därför en rad åtgärder med en effektiv och träffsäker användning av samhällets resurser som mål, där fokus sätts på dem som bäst behöver stöd."

Här kan du läsa debattinlägget och repliker (betallänk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Arbetsmarknadsutredningen tillsattes den 22 juni 2016 av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, och fick ett tilläggsdirektiv i juni 2017. Delbetänkandet ”Vägledning för framtidens arbetsmarknad”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster presenterades den 25 oktober 2017.