Tillväxtverket

Innovationsforum - för enklare företagstjänster

Förra veckan AI-nätverk. Denna veckan Innovationsforum för enklare företagstjänster. När Tillväxtverket bjuder in till konferens på tema digitalisering som förenklar blir det snabbt fullt i loungen i Stockholm.

I filmen berättar deltagare om sina förväntningar på Innovationsforum.

Avstamp mot nytt digitalt ekosystem

Till Innovationsforum kom ett 70-tal deltagare från företag och myndigheter. Ämnet för dagen var digital samverkan mellan privat och offentlig sektor för en snabbare och effektivare utveckling av tjänster till företag. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag som handlar om att öka innovationstakten på Verksamt.se med företagstjänster som förenklar, genom ett ökat samskapande med den privata marknaden.

- Intresset har varit enormt från it-bolag och tjänsteföretag som vill utveckla digitala tjänster som gör det enklare att starta och driva företag, säger Sofie Arvidsson som var en av arrangörerna.

- Vi har räknat och gjort en nyttoanalys som visar på stor samhällsnytta med besparingar på 2,7 miljarder per år, sade Gunilla Nordlöf som inledde dagen med att lyfta fram myndighetssamarbetet Starta och Driva och betydelsen av Verksamt.se som en viktig del i ett nytt ekosystem av tjänster för företagare.

På plats i panelen fanns medarrangörer från Skatteverket, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Alla med olika infallsvinklar på möjligheter och utmaningar med digitalt samskapande.

Skatteverket lyfte fram att de vill skapa tjänster i kundens miljö.
- Kunden ska i sin vardag enklare kunna sköta sitt företagande och då behöver vi  samskapa med marknaden och integrera system med Skatteverkets miljö, sade Jan Sjösten, digital strateg på Skatteverket.

DIGG reflekterade över betydelsen av övergripande styrning för att lösa samhällets digitaliseringsutmaningar.
- I Sverige är myndigheter vana att bestämma själva och söka överenskommelser på frivillig väg. Dom länder som ligger före oss har en mycket tydligare styrning av digitaliseringen och nya tjänster, som t ex Estland, sade Daniel Antonsson, enhetschef på DIGG.

En viktig fråga som återkom var hur vi får till ett säkert och effektivt informationsutbyte?

- Integritetsfrågorna är jätteviktiga. Vi har ett stort förtroende för myndigheter i Sverige och så ska det vara också. Det förtroendet får inte rubbas, sade Daniel Antonsson och fick medhåll från Bengt Wiktorén från Arbetsförmedlingen.
- Digital trovärdighet ligger högt. Vi får inte läcka känslig information och öppna upp onödigt mycket data.

Nyckelord var förflyttningar, nyttor och behov

-Vi behöver utgå från företagarnas behov. Det ligger i grunden, men vi myndigheter behöver också vara mer agila och stämma av med marknaden mer än vad vi gör idag. Samskapande betyder att vi gör det tillsammans. Myndigheter behöver agera med marknaden och bli duktigare på att utveckla tillsammans med marknaden, sade Jan Sjösten från Skatteverket.

Från myndighetshåll kom funderingar om hur avstämningar och upplägg av digitalt utvecklingsarbete med privata företag kan se ut i praktiken? Hur tänker företagen runt att hämta information? Hur ser det långsiktiga samskapandet ut? Hur ser affärsmodellen ut?

Företagen i sin tur såg positivt på nya affärsmöjligheter, mer tillgång till öppna data och att myndigheter ägnar sig åt sitt kärnuppdrag och släpper loss innovationskraften till privata aktörer.

Nästa Innovationsforum hålls i Sundsvall den 5 februari.