Tillväxtverket

Nytt företagarlån fyller ett tidigare gap 

Under förra veckan har flera medier rapporterat om att företagare nu lättare kan få lån. Marginalen Bank samarbetar med Nyföretagarcentrum och Europeiska Investeringsfonden (EIF) för att fylla ett gap som tidigare funnits när det gäller små lån till vissa företagare.

– Det är glädjande för svenska småföretag att Marginalen Bank ser den affärsmöjlighet som garantier från EIF medför, säger Andreas Backfolk, kapitalförsörjningsenheten på Tillväxtverket.  

Europeiska Investeringsfonden (EIF) ger olika typer av garantier till banker och låneinstitut. Detta innebär en affärsmöjlighet för såväl långivare som företag i Sverige. Kännetecknande för garantierna är att lyfta av långivarnas risker vid utlåning till företag. Bland fördelarna kan nämnas kapitaltäckningslättnader för långivarna samt förmånligare villkor för företagen.  

I Europa används Europeiska Investeringsfondens garantier sedan tidigare av flertalet låneinstitut men i Sverige har privata aktörer inte utnyttjat garantierna på samma sätt. 

– Vi hoppas och önskar att fler banker ska låta sig inspireras av detta och undersöka affärsmöjligheterna för egen del. Vi från Tillväxtverket finns tillgängliga för alla som vill veta mer om vilka möjligheter EIF erbjuder, säger Andreas Backfolk.  

Läs mer om Europeiska Invensteringsfonden (EIF)

Kontakt

Andreas Backfolk, kapitalförsörjningsenheten
Telefon: 08-681 93 28