Tillväxtverket

Vad vill den nya regeringen?

Hur påverkar den nya regeringen de politikområden som vi på Tillväxtverket arbetar med?

I måndags tillträdde en ny regering och i samband med det presenterade statsministern målen för regeringens politik. Många punkter berör vår verksamhet, här är några axplock nedan:

 • Arbetsgivaravgifterna sänks. Det blir billigare för företagare att göra sin första anställning. Ett ingångsavdrag införs så att arbetsgivaravgiften för ungdomar utan gymnasieutbildning och nyanlända tas bort de första två åren.
 • Företagen ges större möjligheter att ställa om och den enskilde arbetstagaren skyddas mot godtyckliga uppsägningar. (arbetsmarknaden)
 • Utvecklingstid införs för att möjliggöra kompetensutveckling och företagande.
 • Extraskatten vid generationsskiften tas bort. RUT-avdraget vidgas. Grön skatteväxling görs.
 • Skatter höjs på miljöförstörande verksamhet och sänks på arbete och företagande.
 • Svensk industri och företag ska ha goda förutsättningar att växa och anställa fler.
 • En exportsatsning för fler jobb i hela landet genomförs.
 • Gröna obligationer prövas.
 • Samverkan, innovation och klimatomställning gör svenska företag världsledande.
 • Hela landet ska växa, 700 miljarder investeras i vägar och järnvägar. Bredband och mobila tjänster byggs ut i hela landet och fler servicekontor öppnas.
 • Ett kraftfullt bondepaket tas fram för att stärka svensk livsmedelsproduktion.
 • Sverige ska utveckla den resurseffektiva, cirkulära och biobaserade ekonomin. Krav på pant inför för fler produkter.

Under den närmsta tiden kommer vi få bättre insikt i hur den nya regeringen vill driva frågorna inom de politikområden vi jobbar med.

Läs även nyheten: Ibrahim Baylan blir ny näringsminister

Vill du läsa hela regeringsförklaringen?

Du hittar en pdf-version av regeringsförklaringen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster