Tillväxtverket

AI-nätverket lockade många deltagare

Under torsdagen träffades 70 deltagare från 30 myndigheter på Tillväxtverket för att byta erfarenheter om hur AI kan användas i verksamhetsutvecklingen.

Tre personer som står och pratar i Tillväxtverkets reception.

Christina Henryson och Nader Svärd är initiativtagare till AI-nätverket för myndigheter. Här i samtal med med Johnny Carlberg från eSam.

Myndighetsnätverket för Artificiell Intelligens är ett eget initiativ från Tillväxtverket. Syftet är att ge AI-intresserade myndigheter ett forum för att lära och inspireras av varandra, för en mer effektiv utveckling av AI i offentlig verksamhet. Genom nätverket kan myndigheter bygga kunskap om AI och hitta nya samarbeten. På agendan vid torsdagens nätverksträff stod bl a robotisering och data som strategisk resurs. Följ #ainätverket på sociala medier

Pilotprojekt inom AI på Tillväxtverket

  • Transportbidraget
  • Dataplattformen
  • Verksamt.se

Vill du veta mer om AI-nätverket?

Kontakta Nader Svärd eller Christina Henryson