Tillväxtverket

Kan Tillväxtverket skapa banantillväxt på Gotland?

I veckan börjar vi släppa filmer om det hållbara och innovativa Gotland. Redan nu cirkulerar filmen med frågan Kan man odla bananer på Gotland? Svaret är nej. Inte nu. Men kanske i framtiden. Johanna Mikaelsson är projektledare för Hållbara Gotland och vi ställer tre frågor om programmet.

Johanna Mikaelsson

Johanna Mikaelsson

Vad är Hållbara Gotland?

– Hållbara Gotland är ett regeringsuppdrag som vi har tillsammans med Region Gotland för att skapa långsiktig hållbar tillväxt på Gotland.

Satsningen är en följd av att regeringen 2015 beslutade om nya Natura 2000-områden på norra Gotland. Det hindrade ytterligare kalkbrytning och regeringen beslutade därför att ge en statlig kontaktperson i uppdrag att ta fram förslag till insatser för att stärka sysselsättning och hållbar näringslivsutveckling på ön.

Förslagen låg sedan till grund för det uppdrag som lämnades till oss och erbjudandet till Region Gotland. Totalt handlade det om 100 miljoner kronor.

Vad har de 100 miljonerna gått till?

– Till ett flertal projekt inom fem strategiska insatsområden; ny industriell utveckling, livsmedel och maritima näringar, besök och kultur, digitalisering och kompetensförsörjningen.

De bygger på gotländska utvecklingsområden och tanken är strategiska insatser där ska öka värdet på de tjänster och produkter som produceras på Gotland. Målet är att insatserna ska bygga upp och stärka viktiga strukturer för regionalt tillväxtarbete och näringslivsutveckling, stärka samverkan mellan näringsliv och akademi samt frigöra innovations- och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet.

Vi har också avsatt 25 miljoner till företagsstöd eftersom vi ser att de fungerar som ett viktigt komplement till de mer strukturförändrande insatserna. Region Gotland hanterar alla dessa företagsstöd.

Vilken långsiktig utveckling är det vi vill se med detta program?

– En förutsättning för långsiktiga resultat är en tät koppling till det regionala tillväxtarbetet i länet. Därför har programmet knutits tätt samman med Region Gotlands regionala tillväxtprogram och urvalet av insatser inom de olika insatsområdena har bedömts utifrån om de är i enlighet med det regionala tillväxtprogrammet.

Vi ser att det finns goda förutsättningar för att bland annat skapa innovationsmiljöer kring vilka näringslivet, akademi och offentliga aktörer samlas för att utveckla Gotlands styrkeområden livsmedel och besöksnäring och som kan skapa ett stort mervärde för gotländska företag på längre sikt, säger Johanna Mikaelsson.

Läs mer om Hållbara Gotland.

Filmer som fått Facebookspridning

Cecilia Bertilsson på kommunikationsenheten är ämneskommunikatör för regional kapacitet och därmed Hållbara Gotland. Hon har tagit fram filmerna som vi nu sprider på Facebook. Det har också skett i ett nära samarbete med Region Gotland som redan första dagen hade 3 000 visningar av filmen och tio delningar, så spridningen har varit god. Det vi kan konstatera är att man hinner få mycket sagt på 30 sekunder. Vill du veta mer hur vi tänkte kring kommunikationen? Ta gärna kontakt med Cecilia.


För att se alla filmerna, gå vidare till vår youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster