Tillväxtverket

Nya möjligheter 2019 med rörlighet i staten

Rörlighet i staten är ett gränsöverskridande myndighetssamarbete vars syfte är att erbjuda större utvecklings- och karriärmöjligheter för statligt anställda. Följ Rörlighet i staten på den nystartade LinkedIn-sidan.

Dator med öppen LinkedIn-sida

Med visionen att göra staten till Sveriges bästa arbetsplats, underlättar samarbetet din kompetensutveckling genom att göra det lättare för dig att delta i olika utvecklande aktiviteter. Rörlighet i staten erbjuder bland annat mentorskap- och ledarskapsprogram, professionella nätverk, spännande seminarier och möjlighet att på kort eller lång sikt arbeta på en annan myndighet.

– Ett samarbete för att öka rörligheten är en win-win-möjlighet för alla. De organisationer som ingår kan enkelt få tillgång till kompetens de behöver för att utveckla sin verksamhet. Medarbetare kan få utveckling genom att delta i nätverk, praktisera, eller kanske hitta en nya spännande arbetsuppgifter i en annan organisation och byta jobb. Förra året tog närmare 60 personer chansen att på något sätt röra sig mellan organisationerna i samarbetet. Det kan bli många fler, säger Aslög Odmark, som från den 1 januari är ny samordnare för Rörlighet i staten.

Av de 59 personer som 2018 var rörliga inom staten var det drygt en tredjedel som var in- respektive utlånade till en annan myndighet. Det är 15 myndigheter som deltar i Rörlighet i staten.

På Rörlighet i statens nystartade LinkedIn-sida hittar ni löpande information och nyheter om aktiviteter, aktuella tjänster samt uppdrag eller ansökningsomgångar till ett program eller nätverk.

Besök Rörlighet i staten på Linkedin