Tillväxtverket

GD hälsade ESF-rådet välkomna till Västgötagatan

Nu har de landat på Västgötagatan – de 14 medarbetarna vid ESF-rådets regionkontor i Stockholm. Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets GD, hälsade dem välkomna över en fredagsfika.

Efter helgerna flyttade Svenska ESF-rådets regionkontor i Stockholm till Tillväxtverkets lokaler i huvudstaden.

– Jättekul att ni är här. Ni är varmt välkomna, sa Gunilla Nordlöf när hon hälsade ESF-rådets medarbetare välkomna över en fredagsfika.

– Tack för att vi fick komma, kontrade Magnus Strid, chef för regionkontoret. Vi har mötts av genuin nyfikenhet från många tillväxtverkare, så vi känner oss väldigt välkomna.

I sitt välkomsttal lyfte Gunilla Nordlöf lyfte fram kompetensförsörjning och digitalisering som områden där hon ser att ESF-rådet och Tillväxtverkets kan samverka mer framöver – utöver den samverkan som redan sker kopplat till de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

I och med regionkontorets flytt till Västgötagatan delar Tillväxtverket och ESF-rådet lokaler i alla åtta regioner där organisationerna förvaltar EU-medel.

3 personer fikar vid ett ståbord

Gunilla Nordlöf med två av ESF-rådets medarbetare: Louise Andersson till vänster och Katarina Elmberg till höger. Bakom Gunilla skymtar Susanne Jansson vid Tillväxtverket.

ESF-rådet förändrar arbetsmarknaden

Vad gör egentligen ESF-rådet? Här är en förkortad version av presentation på myndighetens webbplats:

Vår uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Genom fonderna finansierar vi projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Våra projekt ger nya lösningar, metoder och arbetssätt som kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem.

Läs mer om Svenska ESF-rådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster