Tillväxtverket

Nyps och Nyps2020 under jul och nyår

Arbetar du i Nyps? Under jul- och nyårshelgerna går det att handlägga som vanligt, det är däremot begränsad support mellan 27 december till 7 januari.

Det går att handlägga i Nyps och Nyps2020 som vanligt under helgerna. Funktionen att fatta beslut är dock stängd under perioden 19 december kl. 16.30 till 3 januari kl. 08.00.

Nypssupport

Nypssupporten kommer att ha begränsad bemanning under perioden 27 december-7 januari. Det betyder att svarstiderna kan bli något längre än normalt.

Kända fel i Nyps2020

Som ett steg i lanseringen av Projektmedel i Nyps 2020 installerades en ny version 21 november. I och med denna version upptäcktes några fel. Två kända fel återstår:

  • I ansökan om utbetalning inom EU-programmen kan inte stödmottagaren se hur mycket medfinansiering man behöver ange för att ansökan ska gå att skicka in. I nuläget måste stödmottagaren räkna ut hur mycket medfinansiering som behöver anges utifrån vyn i den ekonomiska översikten.
  • I vissa ärenden kan det vara problem att välja betalningssätt. Problemet hanteras genom att lägga till ytterligare ett likadant betalningssätt i organisationsregistret, uppdatera ärendet och välja betalningssätt.

Båda dessa fel kommer att åtgärdas i en ny version från 10 januari.