Tillväxtverket

Vi går över gränsen

"Vi går över gränsen". Så heter Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks nya koncept för att kommunicera resultat. Tisdagen 11 december lanserades konceptet och den nya webbplatsen overgransen.eu

Lise Moltved

Lise Moltved

–Vi har upplevt att det är svårt att visa vilken nytta EU-medel har i samhället och vad investeringarna ger i stort, säger Lise Moltved, kommunikationsansvarig på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Hon förklarar att Interreg-projekten var och en för sig gör bra saker och bidrar till att lösa samhällsproblem. Problemet har varit att förklara för medier och beslutsfattare vad investeringarna har gett för programmet som helhet.

Projekten inom Interreg rapporterar in sina resultat genom indikatorer.

–Problemet är att de inte är särskilt bra att kommunicera. Till exempel är det inte många som tycker att det är särskilt intressant hur många nätverksmöten ett projekt har haft. Det som är intressant är det som berör människor, kommer nära och skapar identifikation. Vi har till exempel projekt som både skapar liv, ger bättre hälsa och förbättrar miljön.

Magnus Schönning är programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Han har varit mycket involverad i arbetet som inleddes 2016.

–Vi gjort ett arbete med att hitta gemensamma nämnare i våra befintliga projekts mål och ambitioner och sedan matcha dessa med FN:s globala mål. Det har vi gjort för att ge projekten, och även andra målgrupper, ett sammanhang som är välbekant och budskap som är lätta att kommunicera och ta till sig, säger Magnus Schönning.

bild från övergränsen.se

overgransen.eu

Över gränsen

För att tillmötesgå svårigheterna med att kommunicera om Interreg skapade programmet konceptet "Vi går över gränsen". Det är skapat för alla som kommunicerar om Interreg-programmet.

–Konceptet går att använda rakt av och innehåller en ny webbplats - overgransen.eu med statistik och case stories. Det ingår också ett toolkit med vägledning, budskap, powerpointmall och bildbank som går att ladda ner från hemsidan, säger Lise Moltved.

För att lansera konceptet gjordes ett webinarium på danska och svenska tisdagen 11 december. Webinarierna spelades in och går att se via overgransen.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interreg hjälper projekt att förverkliga sina idéer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till aktörer i Danmark, Sverige och Norge, som vill lösa gemensamma utmaningar genom att samarbeta över gränserna. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program som investerar europeiska skattemedel i goda samarbeten.

Läs mer om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak