Tillväxtverket

Premiär för siffror om gröna näringar

I onsdags presenterade vi rapporten Växtkraft för de gröna näringarna. Företagen villkor och verklighet har funnits sedan 2002, men för de gröna näringarna var det premiär. Mottagandet var varmt.

Gröna näringars del av BNP har gått från 50 procent för 100 år sedan till att nu vara 2 procent. Ändå är de centrala i debatten om omställningen till hållbarare framtidslösningar, sa Jan Persson som presenterade resultaten.

De gröna näringarnas företagare är oftast soloföretagare och det verkar vara ett stort steg att anställa första personen. Rapporten visar också att företagen vill växa genom ökad omsättning, däremot inte genom att anställa. Miljöarbetet är mer omfattande i gröna näringar, jämfört med andra.

– Det som sticker ut är att företagen upplever regler som ett så stort hinder och regering och riksdag får en viktig signal att förenkla för dem, säger Jan Persson.

Är det så krångligt? Panelen svarar:

– Ja, regelkrånglet är en tung ryggsäck att bära som är för stor för de minsta företagarna. Värre än så här blir det nog inte, då får man i så fall driva ett kärnkraftverk.

Lyssna gärna på den spänstiga panelen och presentationen.

Bildtexter:

1. Jan Persson laddar för att presentera rapporten.

2. Olof Dunsö, Jan Persson och Johan Lindskog, tre namn bakom rapporten.

3. LRF:s Anders Johannesson blir påmickad inför livesändningen.

4. Anders Johannesson rullar ut den tre meter långa rubriklista på regler för ett nytt kostall och bekräftar undersökningens resultat med många och spretiga regler.

5. Panelen Carina Strömberg, Skogsstyrelsen, Anders Johannesson, LRF, och Camilla Burman, Jordbruksverket tycker att rapporten ger en viktig signal om hur näringarna har det.