Tillväxtverket

Siffror om operativa företagsledare syns i medierna

Dagens Nyheter och Dagens Industri rapporterar om Tillväxtverkets och Statistiska centralbyråns (SCB:s) sammanställning av statistik om operativa företagsledare i Sverige.

Bild av tidningssida från DN

Dagens Industri skriver i sin rubrik ”Kraftig tillväxt av kvinnoledda företag” och Dagens Nyheter ”Kraftig ökning i företag drivna av kvinnor”. Båda medieföretagen intervjuar Olof Dunsö, analytiker och projektledare för Operativa företagsledare.

Statistiken om operativa företagsledare är en sammanställning av registerdata som bygger på SCB:s entreprenörskapsdatabas. Statistiken är kvantitativ. Du kan själv ta fram statistik om Sveriges företagsledare, det går att söka uppgifter ner på kommunnivå.

Dagens nyheters artikellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dagens industris artikel (kräver inloggningsuppgifter till DI)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår egen nyhet om Operativa företagsledarelänk till annan webbplats

Vår statistikartikel om Operativa företagsledare