Tillväxtverket

Fler förslag för att stärka utvecklingen på Sveriges landsbygder

Den 19/11 presenterade Tillväxtverket den andra delrapporten i det samlade landsbygdsuppdraget för Näringsdepartementet.

— Jag upplever att rapporten togs emot väl och att det var ett bra möte med relevanta diskussioner. Det känns som att vi nu har en bra grund för den fortsatta riggningen och själva genomförandet, säger Klas Fritzon som hållit ihop arbetet med delrapporten.

I oktober redovisade Tillväxtverket förslag på insatser för att stärka näringslivet på Sveriges landsbygder, medan de nu avrapporterade förslagen har ett mer systemorienterat fokus.

Delrapport två om landsbygdsuppdraget innehåller:

  • Förslag på hur vi kan genomföra insatser för att stärka flernivåsystemet inom den nya och breddade landsbygdspolitiken.
  • Förslag på hur en modell för en sammanhållen landsbygdspolitik kan följas upp.
  • Förslag på hur vi ska driva arbetet med att verka för ett samordnat agerande för statliga myndigheter.

I övrigt innehåller rapporten avsnitt kring hur vi avser att hantera begreppet landsbygder och vilka synergier som finns med befintlig verksamhet.

Departementet kommer nu analysera förslagen i både delrapport 1 och 2 – vilket ska leda till skarpa uppdrag när en ny regering finns på plats. Den oklara regeringssituationen med avsaknad av budget för de nu föreslagna insatserna påverkar det fortsatta arbetet, men departementet lyfter fram den breda politiska enighet som ligger bakom den nya politiken. Från deras håll finns ingen tvekan om att uppdragen kommer och budskapet är tydligt: Bra jobbat! Fortsätt jobba!

Läs mer om Tillväxtverkets förslag till insatser för ett Samordnat agerande inom en sammanhållen landsbygdspolitik.PDF

Läs mer om Tillväxtverkets Förslag på näringslivsinsatser och besöksnäring.PDF