Tillväxtverket

verksamt.se på välbesökta mässan Eget företag 2018

Den 8-10 november deltog verksamt.se på mässan Eget företag på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan arrangeras av Nyföretagarcentrum och syftet är att erbjuda en mötesplats för alla som driver eller vill starta företag. I år var mässans tema Digitalisering, med särskilt fokus på e-handel, samt temat Ny i Sverige. Totalt kom 6 400 besökare till mässan.

Tre glada kvinner på en mässa

Nathalie Parkvall från Tillväxtverket, Mats Evergren från Nyföretagarcentrum och Christina Sjöström från Bolagsverket

Cirka 100 medarbetare från 13 myndigheter och fyra rådgivarorganisationer deltog i verksamt.se:s monter i år och tillsammans genomförde vi cirka 3 400 samtal med besökarna.

- Vi vill vara tillgängliga för det personliga mötet och att fler ska få kännedom om de tjänster som finns på verksamt.se. Att starta och driva företag ska vara kul och kontakten med oss myndigheter ska vara enkel, säger Nathalie Parkvall, kommunikatör inom myndighetssamarbetet Starta och driva företag som står bakom verksamt.se.

Under mässan anordnade verksamt.se ett 20-tal seminarier som bland annat handlade om skatt och moms, varumärke, pension, import och export, handel med livsmedel, GDPR och hur du skyddar din allra viktigaste företagsinformation.

I montern intervjuades 110 besökare kring deras företagsplaner och hur de upplevde vår medverkan på mässan. De hade fler specifika frågor (55%) än allmänna frågor (40 %) om företagande. Av de intervjuade upplevde 84% att de fick relevant information och svar på sina frågor. Besökarnas intryck av montern var övervägande positivt; 61 % angav mycket bra och 32% bra som helhetsintryck.

Av de intervjuade svarade 64 personer ja på frågan om att delta i användartester och intervjuer för att på så vis bidra till utvecklingen av webbplatsen.

Myndigheter och rådgivarorganisationer på plats

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Datainspektionen, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Patent- och registreringsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket.

Rådgivare: Länsstyrelsen i Stockholm, Drivhuset, Start Up Stockholm och Coompanion.