Tillväxtverket

Rapporter som kartlagt regional tillväxt

Det regionala tillväxtarbetet är en process av lärande där kunskap och erfarenheter spelar en viktig roll. Under hösten har Tillväxtverket kommit med två rapporter som kartlägger regional tillväxt.

I rapporten Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018 finns grundläggande fakta, statistik och analyser om regionala tillväxtförutsättningar och tillväxtprocesser. Vad som leder till regional tillväxt skiljer sig åt i landet. Goda omvärldsrelationer, unika tillgångar och täthet är några framgångsfaktorer.

Rapporten Politik för utvecklingskraft i hela Sverige fokuserar på utveckling, prioriteringar och resultat inom den regionala tillväxtpolitiken. I rapporten föreslår Tillväxtverket att förutsättningarna för den regionala tillväxtpolitiken bör ses över och utredas för att bli mer effektiv och framtidsanpassad. Tillväxtverket föreslår bland annat att en statlig utredning ser över
förutsättningarna för den regionala tillväxtpolitiken och pilotprojekt för att pröva nya arbetssätt.