Tillväxtverket

Tillväxtverket på Social Innovation Summit

Tillväxtverket är huvudpartner till Social Innovation Summit i Malmö den 13-14 november och deltar på flera olika sätt. Rebecka Hinn, Corinne Uppman Helminen och Carin Persson berättar om vad som är på gång.

Rebecka Hinn, Corinne Uppman Helminen och Carin Persson, Tillävxtverket

Varför är vi med? (Carin)

Vi jobbar just nu för att få till ett ordentligt lyft för socialt företagande i Sverige i enlighet med vårt regeringsuppdrag. På Social Innovation Summit möter vi många olika entreprenörer och företagare, finansiärer och beslutsfattare och vi kan lära av varandra. Vi vet att det behöver bli enklare och tydligare hur sociala företag kan samarbeta med och sälja tjänster till offentlig sektor. Sociala företag behöver även få bättre tillgång till rådgivning och finansiering och stärkas för att bli mer affärsmässiga. Det är också avgörande att vi fortsätter att utveckla kunskapen om sociala företag i Sverige. Vårt deltagande i Social Innovation Summit är en viktig del i det arbetet.

Vad händer under dagarna? (Corinne)

Under summiten kommer vi att medverka i två seminarier.  Vårt eget ”Är glaset halvfullt eller halvtomt? Finansieringsvägar för sociala företag”, och i SEBs seminarium ”Vem ska finansiera det socioekonomiska lyftet i våra bostadsområden – och varför?”.

Finansiering pekas ofta ut som en av de stora utmaningarna för sociala företag och entreprenörer. På vårt seminarium fokuserar vi på vad som händer inom området just nu enligt vår kartläggning på området. Jag ger också de sociala företagen handfasta tips kring hur de kan tänka för att få tillgång till olika slags finansiering. I paneldebatten får vi möjlighet att diskutera  finansiering ur de sociala företagens perspektiv. Vi kommer också att prata hur befintliga finansieringsformer kan utvecklas för att  blir mer tillgängliga för sociala företag. Vi kommer även att anordna ett rundabordssamtal med de sociala entreprenörer som vi har bjudit in. Givitvis är vi även tillgängliga för spontan samtal i vår monter!

Vad hoppas vi få med oss därifrån? (Rebecka)

Vårt huvudmål är att hitta vägar för sociala företag att få till fler affärer och samarbeten och på så vis främja att de ännu bättre kan bidra till en hållbar tillväxt. Vi ser fram emot att få värdefull input med oss till det fortsatta arbetet med att främja socialt entreprenörskap och företagande i Sverige. Vi vil också passa på att berätta vad vi gör för att utveckla området. Vi behöver bli bättre på att ta vara på och främja de sociala entreprenörer och sociala företag som finner nya lösningar på våra samhällsutmaningar och skapar samhällsvinst. Social Innovation Summit är ett steg på vägen.