Tillväxtverket

Polisen spanar på Tillväxtverkets projektkontor

Erfarenheter och utvecklingsarbete stod på agendan när Polisen besökte Tillväxtverket och Verksamhetsstöd för att få reda på mer om vårt projektkontor.

Under oktober besökte Polisen Tillväxtverket för en presentation av vårt Projektkontor. Nationella operativa avdelningen ( NOA) har ett uppdrag inom Polisen att bygga en struktur för hur man arbetar med projekt och de tittar just nu på hur andra myndigheter arbetar inom området.

Jacek Paszkowski, senior adviser inom NOA, säger så här efter att Ulf Larsson och Kajsa Mattsson, Verksamhetsstöd beskrivit Tillväxtverkets utvecklingsarbete kring vårt projektkontor:

–Jag är än mer imponerad över vilket fantastiskt arbete ni har gjort med att stärka er myndighets förmåga att arbeta med och i projekt. VI inom NOA har nu besökt ett flertal myndigheter med en ambition att kartlägga hur de arbetar med utvecklingsprocesser och där projekt är ett viktigt verktyg. Det är roligt att se hur långt man har kommit och vilka delar som skulle kunna knytas till att stärka polismyndighetens arbete inom just detta område. Mötet med Tillväxtverket har givit mig många uppslag om hur vi kan ta arbetet vidare inom vår myndighet och hur vi kan få draghjälp från hur ni har löst just dessa delar avseende utvecklingsarbete och projektverksamhet . Det är nog bara en tidsfråga innan vi tar kontakt med er igen om ert projektkontor.

Två personer sitter vid ett bord

Jacek Paszkowski, Polisen, och Ulf Larsson, Tillväxtverket

Tillväxtverkets projektkontor

Tillväxtverkets projektkontor ger stöd till projekt- och programarbete. Vi utgår från projektstyrningsmetoden PPS och Nytta som är Tillväxtverkets egen metod för uppföljning och utvärdering.

På sidan Arbeta i projekt och program kan du läsa mer om vårt projektkontor.