Tillväxtverket

Tänk säkert - webb­seminarium om informations­säkerhet

Hur skyddar du din viktigaste företagsinformation så att den är tillgänglig när du behöver den?

Slarv och okunskap kan få stora konsekvenser för verksamheten. Dessa frågor och många fler diskuterades under ett webbseminarium som sändes live från Tillväxtverkets kontor i Stockholm den 26 oktober, inom ramen för kampanjen ”TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information!”

Syftet med webbseminariet var att öka små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet om hur man skyddar sig mot bland annat ID- och bolagskapningar, eller kort- och nätbedrägerier. Deltagare under webbseminariet var Jan O Olsson, nationell bedrägeriexpert från Polisen, Bo Lagerqvist, enhetschef från Bolagsverket och Margareta Palmqvist, enhetschef för systematisk informationssäkerhet från MSB. Moderator var Hasse Aro.

Kampanjen sker inom ramen för ett regeringsuppdrag som MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ansvarat för i samverkan med Polisen, Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

Om projektet

Webbseminariet är en del av ett informationssäkerhetsprojekt med fler aktiviteter, däribland Säkerhetstestet på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som utvecklats tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket, i samverkan med MSB och Polisen.

Kontaktpersoner hos Tillväxtverket:

Gabriella Wachler-Hedström, projektledare

Johanna Niemi, kommunikatör

Anna Agarwal, kommunikatör

Anna Alicedotter, kommunikatör