Tillväxtverket

Vi ska stärka vårt mångfalds­arbete än mer

Nu finns en ny mångfaldsrapport. Fokus ligger på frågan: Vem får pengar från oss? Och svaret är att kvinnor, unga och utlandsfödda är underrepresenterade.

– Den här bilden är viktig för att vi ska kunna skruva våra insatser och få in mer mångfald bland dem som söker finansiering från oss, säger Johanna Giorgi, som tillsammans med Imber Råbock tagit fram rapporten som nu är inskickad till Näringsdepartementet.

Det är tredje gången Tillväxtverket gör en så här ambitiös mångfaldsrapport. Fokus är att se vilka som får stöd från Tillväxtverket och följa pengarna som går till företagen. Rapporten tittar på företagsledarens kön, ålder och bakgrund. Även geografi och företagsform finns med.

En majoritet av våra medel går till män med svensk bakgrund som är över 30 år. Andelen kvinnor som beviljats stöd har dock ökat jämfört med tidigare år.

Johanna Giorgi

– Resultatet för myndigheten i sin helhet är starkt kopplat till vilken typ av uppdrag vi har, till exempel om de är riktade till en viss bransch eller avser en viss typ av investeringar. Samtidigt kan vi själva påverka resultatet genom att se över hur vi väljer att utforma våra insatser, menar Johanna Giorgi och ger som exempel Start-up Swedens satsning Femtech Bootcamp som riktade sig till digitala bolag som drivs av kvinnor.

Generaldirektör Gunilla Nordlöf håller med om att myndigheten för att komma vidare i mångfaldsarbetet måste jobba på flera nivåer.

– För mig är det viktigt att kunna kvalitetssäkra processer och säkerställa att vi inte ser någon form av diskriminering. Samtidigt är mångfald en strategisk fråga – vi måste nå ut till en blandning av företag och företagare för att kunna bidra till ekonomisk förnyelse och omvandling.

Efter att ha tagit del av rapportens resultat beslutade Gunilla Nordlöf om att ytterligare stärka upp mångfaldsarbetet genom ett tillägg till tidigare riktlinjer.

– Målet för myndigheten som helhet är att spegla den svenska företagspopulationens sammansättning. De uppdaterade riktlinjerna tydliggör att resultatet för enskilda insatser på samma vis bör ligga i linje med hur det ser ut i just den målgrupp insatsen vänder sig till, och ger samtidigt programansvariga möjlighet att särskilt främja underrepresenterade grupper, förklarar Nordlöf.

För att stödja programansvariga kommer enheten för Uppföljning och utvärdering att utveckla arbetet med målgruppsanalyser för de olika insatserna.

– Statistik är så viktigt, för det gör det möjligt att resonera kring vilket resultat vi vill ha och hur vi ska nå det. Mångfaldsrapporten är ett verktyg både i arbetet med våra insatser som i dialog med uppdragsgivare, säger Johanna Giorgi.

Du hittar hela rapporten här.

Kontakt

För mer information om Mångfaldsrapporten 2017, kontakta Johanna Giorgi.

För praktiskt stöd och råd kring hur du kan jobba med mångfald i olika insatser, kontakta sakkunnig Sara Jonasson (Analysenheten).