Tillväxtverket

Vill du vara med och förbättra hur vi jobbar med regerings­uppdrag?

Har du erfarenhet av att ha jobbat med regeringsuppdrag, eller processledning i ett annat sammanhang och vill vara med och bidra i en spännande process att forma förslaget som Gd vill ska vara klart till nyår? Då har du flera chanser!

Att förbereda, genomföra och avsluta regeringsuppdrag är vår viktigaste affärsprocess på Tillväxtverket. Vi måste alltid kunna leverera snabbt och lyhört, även i perioder när orderingången är extra hög. Processen behöver vara tydlig. Samtidigt lever vi med metoder och strukturer som vi tagit med oss över en längre tid, utan att säkert veta när och hur de ska tillämpas.

På uppdrag av Gd ser nu staben över hur vi arbetar tillsammans när vi planerar, genomför och avslutar regeringsuppdrag. Vi som driver projektet - Aslög Odmark och Klas Rabe - har stort behov av input och hjälp från intresserade medarbetare.

Har du erfarenhet av att ha jobbat med regeringsuppdrag, eller av processledning i ett annat sammanhang, och vill vara med i en spännande process? Då har du flera chanser!

Under hösten koncentrerar vi oss på utveckling av förberedelsefasen. Det vill säga vad vi gör från att vi vet att vi kommer att få ett nytt regeringsuppdrag, fram till starten av det operativa genomförandet. Vem behöver göra eller besluta om vad? I vilken ordning? Vad saknas för att myndigheten ska kunna producera och leverera på bästa sätt? Finns det moment vi utför idag som har spelat ut sin roll?

Så här kan du delta

  • Vi söker två personer som vill vara med i en designprocess, design thinking, i Stockholm den 14-15 november. Vi jobbar med att ta fram ett första förslag på vad förberedelsefasen behöver lösa och på vilket sätt för att vi ska få ett bra genomförande. Du behöver vara med båda dagarna.
  • Ta del av grundförslaget på förberedelsefas och bidra till förfining och vidareutveckling. Vi är i Malmö den 21 november, i Östersund den 23 november och i Luleå den 11 december. Max åtta personer per ort. Du behöver kunna vara med hela dagen.

Tycker du att det här verkar intressant? Hör av dig via mejl eller telefon till Aslög Odmark, Gd-staben på anknytning 9633. Först till kvarn...