Tillväxtverket

Hon blir kanslichef på Delegationen för cirkulär ekonomi

Nätverksbyggare med stort kontaktnät inom globalt utvecklingssamarbete. Det är en kort beskrivning av den blivande kanslichefen för Delegationen för cirkulär ekonomi.

Ylva Noren, ny kanslichef

Ylva Norén börjar sitt arbete som kanslichef den 10 december. Hon lämnar en tjänst på näringsdepartementet där hon i dag bland annat arbetar med skogsfrågor. Hon har lång erfarenhet som projektledare och samordnare från Regeringskansliet.

- Ylva är en driven nätverksbyggare med stort kontaktnät inom globalt utvecklingssamarbete, miljö, klimat och Agenda 2030. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med regeringens tvärgående prioriteringar såsom hållbar utveckling, säger Regina Summer, chef för enheten Miljö och Innovation, Tillväxtverket.

Syftet med Delegationen för cirkulär ekonomi är att skapa en kontaktpunkt mellan stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Den ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Vad är viktigast för kansliet till att börja med?

-Vi vill föra en dialog med alla aktörer ute i landet för att kunna sätta riktningen för strategin. Delegationen behöver skaffa sig en helhetsbild av vad som redan görs för att se vad Sverige behöver fokusera på, säger Ylva Norén.

Delegationen för cirkulär ekonomi har sin hemvist på Tillväxtverket, hur påverkar det arbetet?

-Tillväxtverket är en myndighet som har lång erfarenhet av att arbeta med näringslivs- och tillväxtfrågor. Miljödriven näringslivsutveckling är också sedan länge ett viktigt arbetsområde för Tillväxtverket. Därför finns det både erfarenhet och nätverk på plats som kan vara till stor nytta för delegationen.

Regeringen har inrättat Delegationen för cirkulär ekonomi på Tillväxtverket. Syftet är att skapa en kontaktpunkt mellan stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Delegationen ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Andra uppgifter är att identifiera hinder och fungera som en kunskapskälla. Målet är att minska miljö- och klimatpåverkan och samtidigt driva svenskt näringsliv mot nya möjligheter på framtida globala marknader. Sedan den 1 juni 2018 finns ett sekretariat inrättat hos Tillväxtverket som ska stödja delegationens arbete.

Kontakt och mer information:

Regina Summer, chef för enheten Miljö och Innovation, Tillväxtverket 08-681 77 13


Läs mer:

Delegationen för cirkulär ekonomi

Nyhet om ordförande Åsa Domeijlänk till annan webbplats