Tillväxtverket

Landsbygdsuppdrag i ett intensivt skede

Under hösten driver Tillväxtverket ett intensivt arbete med att planera genomförandet av insatser för att stärka utvecklingen på Sveriges landsbygder.

Tillväxtverket har en central roll i den nya och breddade landsbygdspolitik som antogs i riksdagen tidigare under 2018. Med denna roll följer ett antal deluppdrag.

Tillväxtverket ska:

  • Samordna och vara ett stöd till 15 utpekade myndigheter för att stärka deras arbete för en livskraftig landsbygd. I detta ingår bland annat kunskapsutveckling, metodutveckling och erfarenhetsutbyten.
  • Ta fram indikatorer och ett system för att löpande följa och analysera effekterna av den nya landsbygdspolitiken.
  • Under 2019-2020 genomföra näringlivsinsatser för att stärka företagens konkurrenskraft i Sveriges landsbygder. Viktiga områden handlar bland annat om digitalisering och besöksnäring.

Den 15 oktober rapporterade Tillväxtverket hur vi vill genomföra näringslivsinsatserna. Nu tittar departementet på förslaget och har en dialog med oss om fortsättningen.

Den 15 novermber är det dags att rapportera hur vi planerar att genomföra samordningen av myndigheter och bygga upp det långsiktiga arbetet med uppföljning och analys.

Intern planering och extern förankring

Den interna planeringen av samtliga deluppdrag pågår under hela hösten. En viktig del i detta är bland annat att hitta synergier med annat som vi redan gör. Extern förankring av vår nya roll är också ett prioriterat område genom möten med bland andra regioner, länsstyrelser, myndigheter och intresseorganisationer.

I arbetet deltar medarbetare från flera avdelningar och enheter. Om du har frågor eller idéer är du varmt välkommen att höra av dig!

Kontaktpersoner

Klas Fritzon, koordinering av de samlade insatserna
Anna Eldestrand, näringslivsinsatser
Johanna Mikaelsson, samordning av mydigheter
Imber Råbock, indikatorer och uppföljning

Här kan du läsa mer om regeringens uppdrag till Tillväxtverket:

UppdragsbeskrivningPDF

Tillväxtverkets förslag till hur vi vill genomföra näringslivsinsatser:

Landsbygdsuppdraget- förslag på näringslivsinsatser och besöksnäringPDF