Tillväxtverket

Medarbetar­söket har fått ett lyft - nu är det din tur!

Generaldirektör Gunilla Nordlöf fick under sin samtalsturné före och efter sommaren många inspel från medarbetare. Ett område handlade om behov av förbättringar av funktionen Sök medarbetare på Medarbetarsidorna. Då vi har medarbetare på olika orter och arbetar aktivitetsbaserat på flera av kontoren har denna funktion en viktig roll.

Kommunikation och IT har nu sett över funktionen och gjort en del förbättringar, bland annat ett litet "ansiktslyft". Steg 1 är alltså avklarat; i steg två behöver du som medarbetare göra din del. Läs mer om det nedan.

Kärt barn har många namn

På Medarbetarsidans startsida hittar du funktionen i fältet där det står "Söker du någon". Om du går in på själva söksidan så heter funktionen "Sök medarbetare". Ibland kallar vi det "Medarbetarsöket".

Sökfält Medarbetarsidans startsida

 

Nyheter i Sök medarbetare

En nyhet är att du nu på själva söksidan ser alla enheter listade som klickbara länkar som går till en lista med samtliga medarbetare, presenterade med bild, namn, avdelning/enhet och ort. Det ger en mer lättillgänglig och översiktlig vy över enheterna.

Skärmklipp på Sök medarbetare.

 Nystädade uppgifter på personkorten

Om du klickar dig vidare till någons personkortlänk till annan webbplats kan du se lite fler uppgifter. Vi har rensat bort en del uppgifter som tidigare fanns med, lagt till några nya och ändrat ordningen på dessa.

Möjligt länka till sökresultat i Sök medarbetare

Tidigare gick det inte att länka direkt till avdelningar/enheter, men det är nu ändrat. På våra organisationssidor hittar du nu länkar från respektive enhet in till en lista över medarbetare på enheten.

Det går även att länka till en specifik persons ”personkort”.

Vad du kan göra

För att Sök medarbetare ska fungera ännu bättre behöver vi alla hjälpa till med att uppdatera våra egna personkort. De som saknar bilder kan till exempel skicka in en färgbild med vit bakgrund till Torill Fagerviklänk till annan webbplats på Kommunikation så lägger hon in den.

Vidare kan du numera välja att lägga till din titel. Det fältet syns bara om något är inlagt. Vill du lägga till din titel mejlar du till HR:s funktionsbrevlåda "Personal" som du hittar i Outlooks kontaktlista.

Skärmklipp från Outlook

"Arbetsuppgifter" är ytterligare ett fält som kan ge värdefull information. Där kan du lägga till information om vad du jobbar med, något som underlättar för dina kolleger att nå rätt person. Det som läggs till här blir sökbart i Sök medarbetare. Vill du ändra under rubriken Arbetsuppgifter mejlar du till Telefoni:s funktionsbrevlåda "Telefoni" som du också hittar i Outlooks kontaktlista.

Vilka uppgifter syns externt?

Våra Medarbetarsidor är ju öppna för externa besökare men de kan inte komma åt vårt interna Sök medarbetare. Däremot kan externa besökare söka efter medarbetare på tillvaxtverket.se men då blir sökresultatet mycker mer begränsat. Det som visas då är namn, avdelning/enhet, telefonnummer och ort.

Sök medarbetare på tillvaxtverket.se