Tillväxtverket

Nils Stenmark är årets effektiviserings­hjälte

Under årets Samverkansdag  samlades runt 300 personer för att diskutera digitaliseringens möjligheter, samverkan och standardisering för att skapa en effektivare statlig administration. Under dagen delades även pris ut för årets effektiviseringshjälte. Vår kollega på Ekonomienheten, Nils Stenmark, applåderades fram som vinnare.

Samverkansdagen 2018, som anordnas av Statens Servicecenter, arrangerades för tredje året i rad den 27 september. Dagen är till för att ta fram nya förslag för en effektivare stadsförvaltning. En av dagens höjdpunkter var utdelningen av priset Årets effektiviseringshjälte som i år tilldelades tillväxtverkaren Nils Stenmark.

Priset delades i år ut till någon som i samarbete med Statens Servicecenter tydligt visat hur ett digitaliseringsprojekt i samverkan kan leda till en effektivisering, ett arbete som vanligtvis är både tidskrävande och kostsamt för den enskilde myndigheten.

Juryns motivering:
Genom samverkan och tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter har bokslutsprocessen för Tillväxtverket kortats med hela tio dagar. Resultatet visar att samarbetet mellan myndigheter är en av de viktigaste faktorerna i att utveckla och effektivisera våra processer. Resultatet av projektet är en digital lösning som också kan nyttjas av de flesta myndigheterna.

Stort grattis Nils, hur känns det och vad betyder det här priset för dig?

- Jag blev väldigt glad att få priset men det är hela ekonomienhetens pris då vi tillsammans lyckades effektivisera bokslutsprocesserna med det nya digitala arbetssättet. En viktig framgångsfaktor var också att vi hade ett väldigt bra samarbete med Statens servicecenter i implementerings- och genomförandefasen av projektet i samband med årsbokslutet.

Tillväxtverkaren Nils Stenmark med sitt pris och blommor i handen

En glad Nils som precis tagit emot sitt pris

Mer information kring Samverkandagen hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster