Tillväxtverket

"Braindrain av landsorten gör storstäderna till vinnare"

Bild från DN. Fotograf Maria Ottosson.

Den lite obehagliga rubriken har en artikel i DN som publicerades söndagen 30 september och som lyfter kompetensflyten från landsbyggden till förmån för storstäderna. Therese Wallqvister är en av dem som intervjuades i artikeln.

Dagens nyheter har sammanställt olika undersökningar, bland annat en kartläggning som Universitetskanslerämbetet gjort som visar hur många av de som är uppväxta på landsbyggden som bodde kvar där två år efter avslutad examen. Den visar att även om det sker en viss inflyttning är utflyttningen från landsbyggden betydligt större.

DN tar också upp en undersökning från Entreprenörskapsforum, och Tillväxtverkets Företagens villkor och verklighet. Både Universitetskanslersämbetet och Entreprenörskapsforums undersökningarna visar på samma sak - välutbildade personer söker sig gärna till storstäderna efter avslutade studier. Företagens villkor och verklighet visar att kompetensbristen är det största tillväxthindret för företag.

Flyttströmmarna hotar kompetensförsörjningen i landet

Therese Wallqvister nämner i artikeln att kompetensbristen har blivit det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Särskilt svårt är det i Blekinge och Örebro.

Läs hela artikeln på DN.se.
Braindrain av landsorten gör storstäderna till vinnare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av mer statistik om kompetensförsörjning

Vi har många insatser inom kompetensförsörjning

 

Ulf Savbäck är chef för enheten för kompetensförsörjning och digitalisering.