Tillväxtverket

Nyfikenheten är stillad - idélabbet Omtanken är invigt

Vad är det som händer, där bakom det tunga draperiet, i den innersta delen av plan 4 på Stockholmskontoret? Här har medarbetare vankat runt och undrat i veckor men i tisdags, den 25 september, stillades nyfikenheten då idélabbet Omtanken invigdes. En arbetsyta som har kreativitet och inspiration i fokus.

Runt väggarna, på borden och vid de olika sittytorna finns färgpennor, skissblock, legoklossar och utklädningskläder - material som ska inspirera till ett kreativt tänkande, och ge möjlighet till att kunna arbeta med kunden i fokus. Här ska vi kunna testa idéer och hitta lösningar genom nya arbetssätt. Omtanken kan ses som lite av en ”kultur- och förändringsmotor” för att arbeta mer innovativt och kundfokuserat.

Gunilla Nordlöf invigningstalade

Vår gd Gunilla Nordlöf, som hade till uppgift att invigningstala, menade att idélabbet verkligen kan vara den dynamiska arbetsmiljö som behövs för att kunna påverka både vår egen och Sveriges framtid. Hit vill hon verkligen bjuda in vår styrelse för ett kreativt styrelsemöte.

En arbetsyta att boka för alla medarbetare

Omtanken är en arbetsyta som går att boka, från en halvdag upp till fem dagar i rad. Det gör du genom receptionen i Stockholm. Och självfallet kan medarbetare från alla våra kontor boka lokalen.

Kund- och metodteamet

Tjänstedesign - ett sätt att arbeta användardrivet

För att kunna möta våra kunder, eller användare, behöver vi förstå dem och kunna sätta oss in i deras problem. Hur vi jobbar med det på Tillväxtverket idag berättade bland andra Fredrik Sandberg om i en av dagens programpunkter. Kan ett arbetssätt som tjänstedesign verkligen vara effektivt eller är det bara ett kreativt flum?

För att för att kunna förstå användarna och deras problem, krävs det ett öppet mindset. Resultatet från en sådan kreativ process, en designsprint, konkretiseras på ett givet sätt för att sedan användas  strategiskt i det kundorienterade arbetet.

Bild över den kreativa processen

Ett exempel

En sådan process användes konkret i ett regeringsuppdrag där Tillväxtverket skulle föreslå hur handläggningstider inom myndigheter skulle kortas och göras mer effektiva. I det fallet kallades processen en förenklingssprint.

Under fem dagar tog sig teamet, där även personer från andra myndigheter medverkade, sig an att lösa problematiken kring krångliga myndighetsregler. Det handlade i stora drag om att ta fram en process för enklare handläggning.

Mer information, metoder och tips om tjänstedesign