Tillväxtverket

Premiär för vår arbetsgivarfilm

Tillväxtverket ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ett mål inom resultatområdet Modern myndighet. (Det andra målet är att ha enkla och smarta arbetsprocesser). För att bidra till att arbetssökande uppfattar Tillväxtverket som en attraktiv arbetsplats har kommunikationsenheten i samråd med HR-enheten tagit fram en så kallad arbetsgivarfilm.

I filmen berättar fyra medarbetare om hur det är att arbeta på myndigheten, om vårt uppdrag och kulturen samt varför de anser att fler ska söka jobb hos oss. Filmen finns upplagd på tillvaxtverket.se under Jobba hos oss och på Youtube.

– Den här filmen ger förhoppningsvis arbetssökande en känsla för vad vi jobbar för och hur det är att arbeta hos oss, säger Jenny Weimerbo, tillförordnad kommunikationschef, som tillsammans med Monica Nielsen, filmansvarig, ansvarar för filmen.

– Jag uppmanar nu alla medarbetare, och särskilt chefer som rekryterar, att se filmen då många arbetssökande vid en intervju kommer att ha sett filmen och kanske har frågor utifrån den, säger Jenny.

– Ett stort tack för strålande insatser till Lina, Ulf, Homan och Nathalie och alla andra som syns och agerar i filmen. Utan er hade vi inte fått till filmen, säger Monica Nielsen.

”Medarbetare berättar” kompletterar

Som ett komplement till filmen finns skriftliga intervjuer med de fyra medverkande där de berättar om vad just de arbetar med. De medarbetare som medverkar är Lina Lindbäck, Ulf Savbäck, Homan Sadat och Nathalie Parkvall.

Läs intervjuerna på sidan Medarbetare berättar

Producera film

Den här filmen har producerats internt på Kommunikationsenheten. Enheten filmar och redigerar främst filmer av nyhetskaraktär och personporträtt för Medarbetarsidorna, men också en del varumärkesstärkande filmer.

 

För dig som vill ta fram interna utbildnings- och instruktionsfilmer erbjuder enheten filmredigeringsverktyg och enklare introduktion. För att ta fram externa filmer i olika sakfrågor/uppdrag finns en upphandlad extern leverantör.

 

Kontakt: Monica Nielsen, filmansvarig.