Tillväxtverket

Ny chef för Intern Service

Marlen Eriksson blir ny enhetschef för Intern Service från 1 december. Marlen arbetar idag i Östersund vid enheten Regional näringslivsutveckling och har bland annat arbetat i arbetsgruppen digitaliserat arbetssätt.

Bild av Marlen Eriksson

Marlen har arbetat 3,5 år på myndigheten och tidigare på bland annat Skatteverket och Finansdepartementet.

Sedan tidigare finns ett beslut att omlokalisera delar av Intern service inklusive enhetschef från Stockholm till Östersund. (Funktionerna vaktmästeri och reception i Stockholm och konferensservice blir kvar i Stockholm.) Att rekrytera en enhetschef i Östersund är en del i denna omlokalisering.