Tillväxtverket

Styrelsen följer upp och blickar framåt

Framtidsblickar, informationssäkerhet och förvaltningskultur var några punkter på dagordningen när Tillväxtverkets styrelse samlades till höstens första möte på torsdagen. Mötet handlade också om hur vi som myndighet blickar framåt och de utmaningar som finns under kommande verksamhetsår.

Bild från styrelsemöte 20180830

Tillväxtverkets styrelse har vuxit under året. Den består nu av nio ledamöter och två personalrepresentanter. I våras valdes tre nya ledamöter in; Per Grankvist, Anne Hellenius och Amir Sajadi. Ordförande är Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län.

Styrelsen utses av Regeringen och ska ha möten minst fyra gånger per år.

Mer om Tillväxtverkets styrelse