Tillväxtverket

Starkare förut­sättningar för industriali­sering­

Inom ramen för Smart Industri får Tillväxtverket ytterligare ett uppdrag - att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Just nu är industrins investeringar i Sverige rekordhöga och för att stödja denna utveckling har Tillväxtverket fått i uppdrag att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Arbetet ska göras i samverkan med Vinnova, RISE, Swerea och företrädare för svenska inkubatorer och forskningsparker. Till uppdraget avsätts 4 miljoner kronor 2018 och 16 miljoner kronor 2019. Tillväxtverket ska redovisa uppdraget senast 30 april 2020.

Läs regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Läs mer om uppdragetlänk till annan webbplats

Vårt arbete inom smart industri

Tillsammans med regionerna fokuserar vi på två stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter och att öka tillgången till rätt kompetens. Insatserna är en del av Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

 

Våra uppdrag inom Smart industri