Tillväxtverket

Är du nyfiken på det strategiska regionarbetet?

Nu har alla i vår organisation tillgång till SharePointsidan för det strategiska regionarbetet.

Tillväxtverkets 21 länsansvariga handläggare har en viktig roll i det strategiska regionarbetet. I arbetet ingår bl.a. att omvärldsbevaka sin region, delta i regionala nätverk samt förbereda och delta på de regionala dialogerna. Länsansvariga fångar också upp projektbehov och idéer från aktörer i regionen och kan ha en dialog om möjliga insatser.

Isabelle Canderskog

Vi ställde några frågor till Isabelle Canderskog, länsansvarig för Sörmland.

Isabelle, har det varit tydligt vad som förväntas av dig i rollen som länsansvarig?

- På vårt kontor har vi jobbat med att vara länsansvariga för en region sedan tidigare. Även om vi var varma i kläderna kändes det dock lite otydligt till en start vad som nu förväntades av oss. Men vår roll har vuxit fram, framför allt för att vi har en jättebra relation med Monika (Kväl) och tillsammans har kunnat diskutera vad vårt uppdrag innebär.

Har du lagt upp arbetet på något särskilt sätt och hur mycket tid tar det ?

- Från vår enhetschef ( Per Persson) är det uttalat att vi ska lägga 20 % på arbetet. Det tror jag också att det har landat i även om det kan vara svårt att uppskatta eftersom en del av arbetet går ihop med mina andra uppgifter. Sen går det lite i vågor, under en beredningsperiod finns det till exempel inte mycket tid över till annat.

- Jag får många inbjudningar till möten och seminarium från Regionförbundet och försöker att prioritera det som känns relevant. På så sätt bygger jag upp mitt nätverk och skaffar kunskap. Jag har varit med och förberett och deltagit på en regional dialog. Monika och jag hade delat upp arbetet så att jag gjorde några dragningar. För mig var det ett stort värde att jag hade en tydlig uppgift på dialogen och inte bara deltog. Jag tror också att det innebar ett ökat förtroende för min roll gentemot de personer som vi träffade på Regionförbundet.

Hur ser du på kopplingen att vara ERUF- handläggare och länsansvarig. Kan du som handläggare dra nytta av rollen som länsansvarig ?

- Länsansvaret ger en god förståelse för varför Regionförbundet vill genomföra vissa projekt, varför vissa satsningar är värdefulla för just dom. För mig är det också viktigt att tänka att jag arbetar med regional utveckling och att ERUF är ett verktyg för detta. Hela den nya organisationen, att jag tillhör regional tillväxt mellersta Sverige och rollen som länsansvarig tycker jag har lyft mitt jobb som handläggare och gjort det roligare. Men det är förmodligen ett steg för den enskilde handläggaren att kunna se sig i ett större sammanhang och att kunna ta den rollen.

Har andra enheter använt dig som en dörr in till Sörmland eller Sörmlandsexpert ?

Både jag och nej. Ja för att jag har fått förfrågningar från andra enheter men det har varit mycket personbundet, från dom som jag känner sedan tidigare. Nej för att jag inte känner till alla behov av information som finns på andra enheter beroende på vilka insatser som görs kopplat till Sörmland. Detta är något som vi kan jobba mer med. Att kunna sprida aktuell information till dom som har ett behov.

Som länshandläggare har du också inblick i det strategiska regionprojektet STRONG som Regionförbundet Sörmland driver. Projektet som avslutas i augusti ska bidra till ett effektivare och mer resultatinriktad tillväxtarbete för regionen vad gäller det sörmländska innovationsarbetet. Vad är din bedömning, hur har projektet kunna stärka regionen i sitt arbete och i sin roll?

- Jag har följt projektet sedan start och min bedömning är att arbetet har betytt mycket för regionen. Regionförbundet har begränsat med egna resurser men nu har man kunnat växla upp sitt ”smart arbete” och på så sätt positionerat sig också gentemot de andra regionerna i mellersta Sverige. Det har inte bara effektiviserat deras tillväxtarbete utan också stärkt Sörmland i den regionala ledarskapsrollen.

Alla medarbetare har tillgång till SharePoint sidan för strategiskt regionarbete, här kan du följa arbetet närmare.

https://tillvaxten.sharepoint.com/sites/teamstrategisktregionarbetelänk till annan webbplats