Tillväxtverket

GD: Jag vill träffa dig!

Inbjudan till samtal med generaldirektören

Gunilla Nordlöf

Hej!

Vi på Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Alla bidrar vi, på olika sätt, till visionen om ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

Myndigheten har nästa år funnits i 10 år och jag har lett verksamheten i fem av dessa. Oerhört mycket har uträttats och mycket är på gång. Som jag ser det behöver vi fortsätta att utvecklas för att vara relevanta i en omvärld som ständigt förändras.

Jag vill nu bjuda in dig, tillsammans med kollegor för att prata om Tillväxtverket framåt. Jag vill berätta om mina utvecklingstankar. Men jag är framförallt nyfiken på att höra dina tankar, kanske om hur vi genomför vårt uppdrag eller vad som skulle kunna fungera bättre för att vi ska kunna når vår fulla potential. Jag är övertygad om att det finns mycket klokskap och goda erfarenheter i organisationen att dra nytta av.

Träffarna är inte avdelningsspecifika, utan de samlar kollegor som arbetar vid samma kontor, vilket jag också tror kan vara givande. De äger rum i juni och augusti. Du väljer själv om du vill vara med, men jag hoppas förstås att många har möjlighet att prioritera det här samtalet. På de allra flesta kontor, förutom i Stockholm, kommer jag att möta er via uppkoppling med videomötessystemet.

Du behöver inte anmäla dig. Se tider i kalendariet.

Varmt välkommen / Gunilla