Tillväxtverket

Chefer rekryterade för de nya avdelningarna

Den 1 september delas avdelning Förvaltning permanent i två avdelningar som har arbetsnamnen Verksamhetsstöd och Myndighetsstöd. Och avdelningen Kommunikation går in som en enhet i Myndighetsstöd. Detta enligt tidigare presenterat förslag.

Nu är ordinarie avdelningschefer rekryterade

Moa

Moa Hjertson som idag är tillförordnad avdelningschef blir ordinarie avdelningschef för den nybildade avdelningen Myndighetsstöd (enheterna HR, Ekonomi, IT, Internservice och Kommunikation).

Richard Källstrand börjar den 1 september på myndigheten som avdelningschef för den nybildade avdelningen Verksamhetsstöd (enheterna Juridik, Verksamhetsstöd, Granskning).

Richard

Richard kommer närmast från PTS där han varit administrativ chef i nio år. Han ledde deras arbete för att bli Sveriges modernaste myndighet 2015. Innan PTS arbetade han först som ekonom på Rikspolisstyrelsen och sedan ekonomichef på Polismyndigheten Värmland.

Så här säger Richard själv om att börja hos oss:

– Jag ser mycket fram emot att börja på Tillväxtverket i höst. Mitt intryck är att det är en organisation med stort driv och en vilja att utvecklas. Det ska bli kul att komma till en nybildad avdelning med, för mig, nya frågor och nya människor att arbeta med. Under min första tid hoppas jag kunna lägga en hel del tid på att träffa alla medarbetare och chefer på avdelningen. 

Generaldirektör Gunilla Nordlöf om tillsättningarna

– Det är bra att det nu innan sommarperioden är klart med två ordinarie chefer som kan formera och leda verksamheterna till hösten. Båda avdelningarna är viktiga i vårt arbete framåt.