Tillväxtverket

Vilka jobbar i GD-staben och vad gör de?

Hej Lena Carlsson, stabschef på Tillväxtverket, som fått fler medarbetare till GD-staben.

Berätta om förstärkningen, men  påminn oss först om ert uppdrag.

– Vi är första hand en utvecklingsstab som ska stärka myndighetens strategiska arbete och bidra till en framtidsorienterad och kunskapsdriven organisation. Men, vi har också ett uppdrag att äga och driva viss verksamhet till exempel administrationen kring beredningar och ledningsgrupp.

– En viktig uppgift för oss är att driva strategiska myndighetsövergripande projekt. Ett av dessa är hur vi bättre tar tillvara våra innovativa förmågor.

Bild på GD-stab

Medarbetare på GD-staben från vänster: Henrik Arwidsson, Aslög Odmark, Homan Sadat, Lena Carlsson, Gunnar Wennerholm och Susanne Jansson.

Vilka medarbetare jobbar nu på GD-staben, förutom du själv?

– Tre personer är nya på staben: Henrik Arwidsson, projektledare för innovationskraft, som delvis också fortsätter också arbeta med tjänsteutveckling på Förenkling. Homan Sadat, som tidigare arbetat som ekonom på Förvaltningsstaben och nu senast varit tillförordnad enhetschef för Internservice. Gunnar Wennerholm, myndighetens it-strateg och informationssäkerhetsansvarig, tillhör också GD-staben.

– I staben finns sedan tidigare Aslög Odmark som arbetar med bland annat utvecklingen av våra processer för styrning och verksamhetsutveckling, beredning av ärenden till GD och GDs externa engagemang och Susanne Jansson, GDs sekreterare.

– Jag vill passa på att tacka för intresset som många har visat för att arbeta i GD-staben. Jag har pratat med alla som sökt jobb i staben och feedbacken jag fått är att många medarbetare gärna vill prova nya arbetsuppgifter på myndigheten. Tanken är att det ska finnas förordnanden på viss tid i staben så det kommer flera möjligheter att arbeta på GD-staben framöver.

Vad blir viktigast för er att arbeta med?

–  I närtid ligger vårt fokus på att sätta ramarna för stabens verksamhet. Vi ska till exempel titta på vilka processer och utvecklingsprojekt vi har på myndigheten. Här handlar det om att förenkla och se till att vi får så bra förutsättningar som möjligt att utveckla verksamheten.

Hej Henrik och Aslög, vad ser ni mest fram emot i arbetet på staben?

Henrik: - Att arbeta med insatser och arbetssätt som ökar vår förnyelseförmåga tycker jag är en fantastisk rolig och viktig uppgift. Det finns en massa innovationskraft och kunskap bland alla medarbetare som vi måste kunna ta tillvara för att förbättra, förenkla och förnya verksamheten.

Aslög: - Att vi blir några fler med olika bakgrund och infallsvinklar är jättebra. Det ger nya idéer och betyder att vi på allvar kan ta tag i frågor som är viktiga för hela myndigheten.